Aarhus Universitets segl

Lars Emil S. Feldager Hansen

  • Ph.d.-studerende ved Institut for Biologi (4+4 ordning, dvs. 4-årig ph.d.-uddannelse med specialeafhandling som delprojekt i ph.d.-uddannelsen)
  • Kandidat fra 2021
  • Arbejdsopgaver: Forskning, videnskabelig formidling, kursusdeltagelse, journal club, arbejdsmøder.

Mit liv som ph.d.-studerende

Ph.d.-uddannelsen giver mig en unik mulighed for at fordybe mig i et vildt spændende forskningsemne: Evolutionen af Madagaskars enestående flora med Madagaskars palmer som modelgruppe.

For mig er det at være ph.d.-studerende en fornøjelse, da ikke to dage er ens, og jobbet har en stor grad af selvbestemmelse. Man opnår dagligt ny viden samtidig med, at man sætter sig ind i nye metoder og bliver bedre til at planlægge sin tid og formulere sig på videnskabelig vis.

Jeg har været på feltarbejde i Madagaskar en måned i forbindelse med min ph.d., men det meste af min tid bruger jeg foran computerskærmen, hvor jeg arbejder med databehandling, analyse af data og udarbejdelse af videnskabelige publiceringer i tidsskrifter.

En ph.d.-uddannelse består af mange forskellige elementer, da man samtidig med sit projektarbejde skal undervise, tage kurser, samt arrangere og deltage i møder og journal clubs. Det gælder om at holde tungen lige i munden for at få det hele til at hænge sammen, og løbende prioritering og planlægning tager derfor en mærkbar del af min tid.  

Hvilke kompetencer fra biologiuddannelsen bruger jeg?

Jeg bruger en stor del af den biologiske baggrundsviden fra studiet, og de økologiske, evolutionære og statistiske kurser har været særligt nyttige.  Selvdisciplin, prioritering og håndtering af hård arbejdsbelastning er vigtige kompetencer, som jeg har lært i løbet af biologiuddannelsen – især under eksamensperioder. Det har jeg stor gavn af, især ved sammenfald af undervisning, kursus-deltagelse og indsendelse af artikel til tidsskift.

Gode råd

Tilbuddet om at blive ph.d.-studerende kommer oftest ikke af sig selv. Meld dig på banen på instituttet og skab kontakt til de fastansatte, der slår ph.d.-stillingerne op. Deltag i afdelingsmøder og arrangementer og engagér dig i gruppen og sektionen i stedet for at gemme dig på kontoret under bachelor- og specialeskrivningen. Dét er mit bedste råd, da kontakter er alfa omega. Desuden vil jeg anbefale at tage programmeringskurser og statistik forud for ph.d.-forløbet.

Et tredje råd er at få publiceret dit bachelorprojekt/specialeafhandling, da det er nyttigt at have erfaring med publiceringsprocessen, inden du starter. Det havde jeg ikke selv, og det har krævet lidt ekstra kræfter.

Men overordnet vil jeg sige: Never give up! Jeg havde ikke selv en klar plan om at skrive en ph.d., men nu sidder jeg her. Man lærer det hen ad vejen.