Aarhus Universitets segl

Peder Klith Bøcher

  • Færdiguddannet i 1996
  • Arbejdsopgaver: Markedsudvikling i form af direkte salgsarbejde på geografiske markeder (England, Polen og Danmark) og udvikling af nye funktioner/services for vores kunder. Desuden undervisning i form af webinarer, workshops, og deltagelse i konferencer/messer.

Jobbet som markedschef

I mit arbejde som markedschef benytter jeg mine kompetencer som biolog til at gennemskue, hvad vores service kan benyttes til hos vores kunder, som bl.a. er at finde hos kommunernes natur- og miljøafdelinger og de rådgivende ingeniørfirmaer. Jeg er også med til at give feed-back til vores udviklere, og planlægge hvilke funktioner, det vil være godt at udvikle i fremtiden. Som biolog blander jeg mig slet ikke i kodningen. Det har vi nogle af verdens mest kompetente dataloger til. Vi kommunikerer om logikken i modellerne og den grafiske brugerflade, som vores kunder skal håndtere. 

I det direkte salgsarbejde og vores kursusvirksomhed trækker jeg på mine evner til at kommunikere og strukturere information både på skrift og mundtligt. Det har jeg med i bagagen dels fra min studietid men også via mine mange år som underviser på Aarhus Universitet.

Big data kortlægger oversvømmelsesrisici

Scalgo udvikler web-baserede værktøjer til brug for kortlægning af oversvømmelsesrisici på land. Deres service bygger på mere end 20 års forskning i big-data algoritmer og datastrukturer og udnytter frie offentlige data af højeste kvalitet til dette. I Danmark downloader vi eksempelvis de laserscannede højdedata for hele landet i 40-cm opløsning og bygger en samlet højdemodel for landet. Den fylder i sig selv 1,5 TB på en computer. Dernæst forudberegner vi alle afstrømnings- og oversvømmelsesparametre, så vores kunder kan tilg dem blot ved at klikke på et kort i deres browser.

Disse beregninger vil typisk tage meget lang tid at gennemføre for vores kunder,  og vi hjælper dem dermed til at effektivisere deres arbejdsgange, fordi de ikke skal bruge tid på at håndtere data eller foretage beregninger.