Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kathrine Lunding Villadsen

  • Biolog ved Rambøll
  • Kandidat i 2016, Sektion for Genetik og Økologi
  • Arbejdsopgaver: Feltundersøgelser af Bilag IV-arter, botaniske registreringer, naturkortlægning, bidrag til miljørapporter/miljøkonsekvensrapporter, myndighedsansøgninger og derudover bynatur og biodiversitetsplaner.

Biolog i et konsulenthus

Konsulentbranchen er fed fordi man hele tiden er på dupperne med nyeste viden, arbejder med mange forskellige opgaver og bidrager til grønne løsninger i samfundet. Man får lov at dygtiggøre sig i den retning man er passioneret omkring, og dyrke sin specialistviden. Som biolog i et konsulenthus samarbejder man med mange forskellige faggrupper, og ofte med kollegaer der sidder andre steder i landet. I min dagligdag er jeg mest foran computeren, men også en del i felten for at registrere bl.a. Bilag IV-arter (fx padder og flagermus) og botanik.

Vejen til jobbet

Min vej til jobbet har været gennem erhvervserfaring under studiet, og virksomhedspraktik. Jeg er måske et eksempel på, at man ikke nødvendigvis skal have den ”perfekte fagpakke” for at ende i det job man drømmer om. Jeg tog en del af min kandidat i Grønland, og det blev min indgang til konsulentbranchen. Her fik jeg et relevant studiejob, og indsigt i konsulentverdenen. Det var et enormt spændende og dynamisk miljø og lige noget for mig. Efter jeg blev ansat i Rambøll har jeg brugt en del tid på at dygtiggøre mig yderligere inden for fx botanik og miljølovgivning. Jeg tror det er vigtigt at huske, at der ikke er et generelt krav om, at man skal have styr på det hele fra starten af sin ansættelse. Det er vigtigt at man er lærenem og tør kaste sig ud i nye ting, og har masser af gåpåmod. Jeg har taget enormt mange kompetencer med mig fra studiet – men mange af dem tænker man ikke over i sin dagligdag som studerende; evnen til at sætte sig ind i nyt stof hurtigt, kildekritik, formidling, tidsprioritering og -optimering. Derudover er det selvfølgeligt enormt vigtigt at overholde deadlines og kunne arbejde i en gruppe, præcis som på studiet.

Gode råd

Et godt råd til nyuddannede er at I skal huske at bruge jeres netværk. Gør folk omkring dig opmærksomme på at du søger job, og hav ligeledes dem i baghovedet hvis du hører om noget der kunne være relevant for dem. Netværk går begge veje, og det er fantastisk at kunne hjælpe en medstuderende videre også. LinkedIn kan fungere utrolig godt som netværksredskab, hvor man også kan blive inspireret af medstuderendes veje til job. Slutteligt vil jeg anbefale at gå efter virksomhedspraktik – det er en vildt fed mulighed for at vise virksomheden hvad de kunne få, hvis de ansatte dig. Og man må gerne være insisterende, hvis der noget du virkelig gerne vil –  vær vedholdende og vis interesse for virksomheden.