Aarhus Universitets segl

At kæmpe for det, man brænder for

Efter en tur forbi handelsskolen og en teknisk uddannelse fandt Keld Mortensen endelig sit kald i biologiens verden, og han udfolder alle sine interesser i jobbet som markedschef og chefrådgiver hos ingeniørvirksomheden Orbicon.

21.november 2018

”Jeg brænder for natur. Det er drivakslen i det hele. Det er så essentielt og livsbekræftende. Vi er her jo ikke, hvis ikke naturen fungerer,” siger Keld Mortensen, der i sit job som markedschef og chefrådgiver hos Orbicon dagligt beskæftiger sig med biodiversitet og naturgenopretning.

En omvej til drømmestudiet

Det er ikke ligefrem den direkte vej, der kendetegner Keld Mortensens studie og karrierevej. Godt nok havde han som barn et akvarie på terrassen fyldt med insekter fra de lokale vandhuller, men livet førte ham både over en handelsuddannelse og en karriere som teknisk designer, før det stod lysende klart for ham, at han skulle læse biologi.

”En del af teknisk designer-uddannelsen foregik som praktik, og jeg kom i praktik på Viborg Amt – blandt andet i vandløbsafdelingen og naturafdelingen, hvor der var en del biologer ansat. Og der erkendte jeg, at det var det, jeg gerne ville”, siger han.

Og da først gnisten var tændt, gav han ikke op. Hverken af 2 afslag på ansøgninger om at blive optaget på drømmestudiet eller manglende eksamener i matematik, fysik, kemi og biologi. Imellem optagelsesrunderne læste han fagene op og dygtiggjorde sig desuden i artsbestemmelse og registrering på Naturhistorisk Museum. Og endelig i 1994, 7 år efter han blev færdig på handelsskolen, modtog han optagelsesbrevet til biologistudiet, og kunne kalde sig biologistuderende.

Svært at få job som biolog

Efter otte gode år på studiet i Aarhus var Keld Mortensen klar til at komme ud og gøre en forskel for naturen. Men heller ikke her tog han den lige linje, for det viste sig, at der ikke var mange ledige jobs til nye biologer. Efter nogle kortvarige ansættelser inden for forskellige brancher fik han endelig tilbudt drømmejobbet i Viborg Amt som vandløbsbiolog. Herfra åbnede dørene sig til andre ansættelser, hvor han kunne arbejde med det, som han brændte for. I 2016 fik han tilbudt jobbet som markedschef ved den rådgivende ingeniørvirksomhed Orbicon og takkede ja.

”Jeg ville bare arbejde med vandmiljø og insekter, og det lykkedes heldigvis til sidst. Det er det fedeste at arbejde med. Mit job er spændende – for det første fordi jeg er omgivet af dybt faglige biologer, og for det andet fordi det er så varieret. Man ved aldrig hvilke kunder, der ringer med brug for hjælp. Til gengæld skal jeg selv opsøge de sager, der kommer på mit bord, så arbejdet er også meget udadrettet,” siger han.

Samtidig får han stadig lov til at bruge sin faglighed, når han arbejder som projektleder, f.eks. på projekter om naturgenopretning, hydrologi eller klima.

”Som projektleder laver jeg blandt andet konsekvensvurderinger og analyser, fx om skæringen af grøde i Gudenåen, hvor det er en svær balance mellem et omfattende lovkompleks, habitatsdirektivet og interesser hos biologer, politikere og embedsværket, ” siger han.

Sørg for at have en solid faglighed og skil dig ud

Rådgivningsbranchen er ifølge Keld Mortensen en svær branche at træde ind i. Man skal have et stærkt netværk og profilere sig selv på at være en god naturhistoriker. Det vigtigste råd han kan give nuværende studerende er, at de skal bygge noget relevant oven på deres studier, f.eks. foreningsarbejde inden for Dansk Naturfredningsforening eller frivilligt arbejde for Dansk Ornitologisk Forening.

”Mit perspektiv er at man skal tage ud og se på naturen. Få hovedet væk fra bøgerne, og tag på ekskursioner. Kom ud og se naturen i andre lande, hvor du stadig kan finde et uberørt vildnis,” siger han.

Blå bog Keld Mortensen

Uddannet kandidat i biologi fra Aarhus Universitet i 2002. Speciale i vandløbsøkologi.

Har efterfølgende arbejdet som underviser på dambrugsassistentuddannelsen på CEU Kolding, vandløbsbiolog i Viborg Amt, konsulent inden for vandløbsrestaurering hos HedeDanmark, seniorkonsulent og senere chefrådgiver hos ingeniørvirksomheden Sweco.

Siden 2016 har han arbejdet som markedschef og chefrådgiver hos ingeniørvirksomheden Orbicon.

Læs mere om arbejdet med biodiversitet hos Orbicon: https://www.orbicon.dk/expertise/biodiversitet