Aarhus Universitets segl

Evolutionær udvikling af øjets iltforsyning

Komparativ og evolutionær fysiologi udnytter variationen mellem arters geno- og fænotypiske træk til at forstå, hvordan forskellige organsystemer er udviklet med det formål at kunne håndtere de krav, som organismerne møder i deres naturlige miljøer. Denne tilgang hjælper os til at forstå livets udvikling, og den giver en bedre forståelse af mange fysiologiske problemstillinger. Et eksempel på hvad vi studerer lige nu er evolutionen af blodforsyningen til øjet:  

Visuel sansning af verden koster energi, som kræver en konstant iltforsyning til øjets lysabsorberende nethinde. Ikke desto mindre indeholder nethinden hos de mest skarptseende dyr ikke et kapillærnet, der kan forsyne med ilt til nethinden, som er tilfældet i de fleste andre typer væv. Tilstrækkelig iltforsyning ved simpel diffusion synes derfor grundlæggende umulig. Dette projekt undersøger de formodede transportveje for ilt og energi i nethindens celler ved hjælp af fysiologiske, biokemiske og molekylære metoder. Ved at studere disse transportveje i nethinden hos et bredt spektrum af arter vil vi identificere de fysiologiske udviklingsmekanismer, som ligger bag forekomsten af et højt udviklet syn blandt hvirveldyr.

Evolution af nethindekapillærer afbilledet på pattedyrs fylogenetiske stamtræ. Nethindekapillærer opstod uafhængigt flere gange i løbet af pattedyrenes evolution, men forsvandt hos grupper, som blev mindre afhængige af synet, som for eksempel hos ekkolokaliserende flagermus.