Aarhus Universitets segl

Temperaturtilpasninger hos hvirvelløse dyr

Temperaturen er afgørende for alle biologiske processer, lige fra funktionen af enkelte molekyler til sammensætning og funktion af økosystemer. Derfor er evolutionære tilpasninger helt afgørende for organismers tilpasning til – og respons på – temperaturer og sikrer overlevelse i naturlige miljøer.

Forskningen i temperaturtilpasning spænder bredt over flere forskellige niveauer af biologisk kompleksitet fra enkelte geners funktion til adfærd af individer og arter. Dette arbejde udføres primært med arter af bananfluer (Drosophila sp.). Bananfluer er en glimrende dyremodel, der tillader os at undersøge effekten af selektion for egenskaber i laboratoriet og sammenligne egenskaber af populationer eller arter tilpasset forskellige miljøforhold. Formålet er at øge forståelsen af interaktionen mellem miljø og organisme, altså: hvordan påvirker forskellige miljøforhold en organisme, og hvordan kan organismen tilpasse sig. Med denne viden bidrager vi til vores forståelse af tilpasningsprocessen generelt – og specifikt i forhold til forståelsen af hastigheden og begrænsningen for tilpasningen til forskellige miljøforhold.

Spørgsmål i forskningsprogrammet om temperaturtilpasning omfatter:

  • Hvilken rolle spiller fysiologi og adfærd for tilpasningen?
  • Hvad er konsekvensen for temperaturtolerance, når bestemte gener forhindres i at fungere?
  • Hvad er funktionen og konsekvensen af variable temperaturer for organismernes responser på temperaturer?

Forskning i temperaturtilpasning er støttet af Det Frie Forskningsråd og Århus Universitets Forskningsfond.