Aarhus Universitets segl

Fysiologi

Fysiologi er studiet af, hvordan organismer fungerer, fra det molekylære niveau til organismernes vekselvirkning med det omgivende miljø. Således beskæftiger plantefysiologer sig med emner som fotosyntese og plantehormonernes rolle for vækst og spiring af frø, dyrefysiologer undersøger for eksempel dyrenes nerve-og kredsløbssystem, og mikrobielle fysiologer studerer bakteriecellers stofskifte under iltede og iltfrie forhold.

På Institut for Biologi undersøger vi de fysiologiske funktioner hos bakterier, planter og dyr, og vi har en særlig interesse i at forstå, hvordan organismer trives på vidt forskellige og ofte ekstreme levesteder på Jorden. Nogle af vores forskningsspørgsmål handler om grundlæggende biologiske problemer og andre om den evolutionære udvikling af fysiologiske processer. Eksempelvis: Hvor får en celle sin energi fra? Hvordan forplanter signaler sig i en organisme? Hvordan fordøjer en slange sit bytte? Og hvorfor fungerer organer og organismer, som de gør? Vi undersøger også, hvordan organismer påvirkes af naturlige og menneskeskabte miljøfaktorer, såsom skiftende iltkoncentration, temperaturændringer, tilgængelighed af næringsstoffer, støj og/eller konsekvensen af ophobning af miljøgifte i organismen.


Kontakt en forsker indenfor Fysiologi

Hans Brix

Institutleder, Professor

Forskningsområder

Ferskvandsbiologi
Vådområder
Drivhusgasser
Spildevandsrensning
Konstrueret vådmark
Pileanlæg
Biologiske filtre
Planters økofysiologi
Fotosyntese
Gas transport
Næringsstofoptag
Klimaændringer
Kulstofbinding
Metan emission
Plante økofysiologi
Vådområder
Konstruerede vådområder
Naturbaserede løsninger

Forskningsområder

Molekylær cellebiologi
Dyrefysiologi
Genetik og evolution
Respiratory Physiology
Acid Base Regulation
Evolutionary Biology
Retina

Forskningsområder

Dyrefysiologi
blod,
ilttransport
Dyrs tilpasning til miljøet
hypoxi,
hibernering
Molekylær økofysiologi
proteinfunktion,
nitrogenoxid og frie radikaler
dyrefysiologi
mitokondria
ilttransport og respiration
hypoksi
biokemi og stofskifte

Forskningsområder

Astrobiologi
Mars
Mikrobielle processer og stofkredsløb
Is-dannende proteiner
Mikrobiologi
Mikroorganismer i atmosfæren
Aeromikrobiologi
Astrobiologi
Aeromikrobiologi
Mikrobiel Økologi

Forskningsområder

Conservation og naturbevarelse
Dyrs tilpasning til miljøet
Ferskvandsbiologi
Fisk og fiskebiologi
Havbiologi
Klimaændringer
Marin økologi
Marinbiologi
Oceanografi
Populationsbiologi
Respiration

Forskningsområder

Biodiversitet
Genetik og molekylær evolution
Genomanalyse
Mikrobiologi
Molekylær mikrobiologi

Forskningsområder

Bioakustik
Biofysik
Conservation og naturbevarelse
Dyrefysiologi
Dyrs tilpasning til miljøet
Hvaler
Dyr
Pattedyr
Biologi
Sansefysiologi
Bioakustik
Biomekanik
Støjeffekter

Forskningsområder

Miljømæssig mikrobiologi
Mikrobiel økologi
Billeddannelse Massespektrometri
Billeddannelse af enkeltceller
Biogeokemi

Forskningsområder

Bananfluer
Dyrefysiologi
Dyrs tilpasning til miljøet
Edderkopper
Insekter
Klimaændringer
Kredsløbsfysiologi
Krybdyr

Forskningsområder

Mikrobiologi
Mikrobiel Økologi
Molekylær Mikrobiel Økologi
Bakterier
Symbiose
Biodiversitet
Økologi
Evolution
Molekylær mikrobiologi

Forskningsområder

Arv og miljø
Bananfluer
Dyrs tilpasning til miljøet
Evolution
Genetik
Insekter
Selektion
Stress og evolutionsgenetik
Temperaturbiologi, hvirvelløse dyr
Fænotypisk plasticitet
Evolutionær tilpasning
Stress respons og stress proteiner
Funktionel genetic

Forskningsområder

Dyrefysiologi
respirationsfysiologi
Krybdyr
Padder
Dyr
Dyrs tilpasning til miljøet
Kredsløbsfysiologi
hjerte

Forskningscentre indenfor Fysiologi