Aarhus Universitets segl

Livet i søer, vandløb og hav

Akvatiske økosystemer spilder en central rolle for Jordens biodiversitet og for Jordens kulstof- og kvælstofkredsløb, og de er essentielle for menneskers sundhed og velfærd. Aktuelt står de akvatiske økosystemer overfor en række udfordringer, som truer økosystemernes strukturer og funktioner. Det drejer sig blandt andet om forurening, overfiskeri, invasive arter og ødelæggelse af habitater. Viden om og forståelse af de akvatiske økosystemer og deres funktioner er afgørende for at sikre en bæredygtig fremtid for økosystemerne selv og for mennesker, som lever af dem.

På Institut for Biologi undersøger vi, hvordan akvatiske organismer reagerer på miljøfaktorer, og hvordan de interagerer med andre arter. Desuden kortlægger vi økosystemernes biodiversitet samt energi- og næringsstrømme igennem dem. Vi studerer en bred vifte af økosystemer, fra tropiske i syd til polare egne i nord, og har et særligt fokus på arktiske økosystemer. Vores forskning bygger på feltstudier, laboratorieundersøgelser og matematisk modellering og er ofte multidisciplinær med kombinationer af biologi, kemi, fysik, geofysik og ingeniørvidenskab. Vores mål er at opbygge viden, som kan bruges til at genoprette og bevare akvatiske økosystemer, og til faglig understøttelse af myndigheders og politikeres arbejde.


Kontakt en forsker indenfor Livet i søer, vandløb og hav

Forskningsområder

Biodiversitet
Zoologi
Biogeografi
Evolution
Dyrerigets evolution
Fylogeografi
Dyr
hvirvelløse dyr
meiofauna
bjørnedyr
hjuldyr
ringbærere
dolkhaler
livscyklus
Xenoturbella
Biologi
Klimaændringer

Forskningsområder

Conservation og naturbevarelse
Dyrs tilpasning til miljøet
Ferskvandsbiologi
Fisk og fiskebiologi
Havbiologi
Klimaændringer
Marin økologi
Marinbiologi
Oceanografi
Populationsbiologi
Respiration

Forskningsområder

Genetik
DNA
Population genomics
Epigenetics
Fisk og fiskebiologi
Conservation og naturbevarelse
Biodiversitet
Klimaændringer
Evolution

Forskningsområder

Bunddyr
Havbiologi
Marin økologi
bestandsdynamik
bunddyrs økologi
invasive arter
makroparasitter
vækst og produktion

Forskningsområder

Biodiversitet
Genetik og molekylær evolution
Genomanalyse
Mikrobiologi
Molekylær mikrobiologi

Forskningsområder

Sensor technologies
Biomonitering
Analytisk kemi
Oxygen og ilt
Miljøkemi

Forskningsområder

Marin økologi
Oceanografi
Oceanografi
Alger
Algers fysiologi
Tilpasning
Koncentrationer og biomasse
Rumlig fordeling
Ekstreme miljøer
Halophiler
Thermophiler

Forskningsområder

Bioakustik
Biofysik
Conservation og naturbevarelse
Dyrefysiologi
Dyrs tilpasning til miljøet
Hvaler
Dyr
Pattedyr
Biologi
Sansefysiologi
Bioakustik
Biomekanik
Støjeffekter

Forskningsområder

mikrobiel økologi
bioinformatik
mikrobiel genomik
metagenomik
akvatisk sedimentmikrobiologi

Forskningsområder

Kystnære vande
Kvælstof
Fosfor
Ferskvand
Mikrobiel økologi
Elektrokemi
Sensor technologies

Forskningsområder

Biodiversitet
Bunddyr
Havbiologi
Klimaændringer
Marinbiologi
Populationsbiologi
Økologi
Marin økologi
Vådområder
Tidevandsområder
Økologiske netværk og interaktioner
Parasitter

Forskningsområder

Miljømæssig mikrobiologi
Mikrobiel økologi
Billeddannelse Massespektrometri
Billeddannelse af enkeltceller
Biogeokemi

Forskningsområder

Marin økologi
Zooplankton
Fisk
Oceanografi
Matematiske modeller

Forskningsområder

Marin økologi
Makroalger
Havgræs
Planters økofysiologi
Vækstrespons og tilpasninger til lys og næring
Spredning og kolonisering
Populationsdynamik
Alger
Ferskvandsbiologi
Havbiologi
Kystzone økologi
Plantefysiologi
Økofysiologi
Klimaændringer

With my background in Biology, PhD in Global Development, and postdoc in Human Geography, l am trying to combine the best of different field to specialize in Environmental Justice and sustainability.

I am eager to explore creative and engaging approaches via inter- and transdisciplinary research collaborations and innovative students, from landscape design experiments and photography-based studies to body-mapping of nature relations, and Citizen Science.

Currently, l am steering a research project in South Africa with partners from University of Pretoria and private and public partner. We focus on collaborative, locally-anchored Green Infrastructure and Nature-based Solutions as a strategy to address great challenges surrounding biodiversity, inequity, water and waste in green spaces of deprived urban areas. The project includes co-development and onsite testing of landscape designs and ecological restoration with and in local communities.

In parallel, I am part of the SustainScapes research center and the Biodiverse Cities partnership, where I supervise a PhD project, in which we will assess user perceptions through co-created landscape visualizations (maps, models and physical installations) in Vilhelmsborg, Aarhus, in close collaboration with Aarhus Municipality.

Tightly connected to my research, I coordinate and teach a course in Global Change Biology. I see teaching as a privilege and passion, and an opportunity to integrate mutual learning with student-driven studies (see Pasgaard 2017).

See further detail on this profile page or do not hesitate to reach out for more information.

Forskningsområder

Naturbeskyttelse og genopretning
Samfund og borger
Magt og politik
Læring og videndeling
Sydafrika
Biodiversitet

Forskningsområder

Vådområder
Genopretning
Drivhusgasser
Kulstof
Det arktiske ocean
Primær produktion
Havis
Lys
Alger
Fotosyntese
Lys
Planters økofysiologi
Kulstoftilpasning
Gasudveksling
Næringsstoffer

My passion is the natural history of life on Earth. I have combined this passion with the development of novel molecular tools to study biodiversity in a new way, and in order to work with what I love.

My research interests are mainly within molecular ecology with a focus on the applications of DNA from environmental samples (environmental DNA - eDNA) using high-throughput DNA sequencing. In my research group, we address fundamental and applied research questions within ecology and conservation. We are working with both species, community and population level analyses, mostly on animal eDNA but also comprehensive eDNA analyses using a tree-of-life approach. I also work with topics such as evolution, ecology and conservation.

What I do:

https://scholar.google.dk/citations?user=ZklvBfQAAAAJ&hl=en

Why I do it:

https://www.instagram.com/francis_in_the_field/

 

Forskningsområder

Biodiversitet
DNA
Økologi
Insekter

Forskningscentre indenfor Livet i søer, vandløb og hav

Forskningsgrupper indenfor Livet i søer, vandløb og hav