Aarhus Universitets segl

Livet i søer, vandløb og hav

Akvatiske økosystemer spilder en central rolle for Jordens biodiversitet og for Jordens kulstof- og kvælstofkredsløb, og de er essentielle for menneskers sundhed og velfærd. Aktuelt står de akvatiske økosystemer overfor en række udfordringer, som truer økosystemernes strukturer og funktioner. Det drejer sig blandt andet om forurening, overfiskeri, invasive arter og ødelæggelse af habitater. Viden om og forståelse af de akvatiske økosystemer og deres funktioner er afgørende for at sikre en bæredygtig fremtid for økosystemerne selv og for mennesker, som lever af dem.

På Institut for Biologi undersøger vi, hvordan akvatiske organismer reagerer på miljøfaktorer, og hvordan de interagerer med andre arter. Desuden kortlægger vi økosystemernes biodiversitet samt energi- og næringsstrømme igennem dem. Vi studerer en bred vifte af økosystemer, fra tropiske i syd til polare egne i nord, og har et særligt fokus på arktiske økosystemer. Vores forskning bygger på feltstudier, laboratorieundersøgelser og matematisk modellering og er ofte multidisciplinær med kombinationer af biologi, kemi, fysik, geofysik og ingeniørvidenskab. Vores mål er at opbygge viden, som kan bruges til at genoprette og bevare akvatiske økosystemer, og til faglig understøttelse af myndigheders og politikeres arbejde.


Kontakt en forsker indenfor Livet i søer, vandløb og hav

Forskningsområder

Planters økofysiologi
Fotosyntese
Plantefysiologi
Akvatiske økosystemer
Emissioner

Forskningsområder

Biodiversitet
Zoologi
Biogeografi
Evolution
Dyrerigets evolution
Fylogeografi
Dyr
hvirvelløse dyr
meiofauna
bjørnedyr
hjuldyr
ringbærere
dolkhaler
livscyklus
Xenoturbella
Biologi
Klimaændringer

Forskningsområder

Conservation og naturbevarelse
Dyrs tilpasning til miljøet
Ferskvandsbiologi
Fisk og fiskebiologi
Havbiologi
Klimaændringer
Marin økologi
Marinbiologi
Oceanografi
Populationsbiologi
Respiration

Forskningsområder

Genetik
DNA
Population genomics
Epigenetics
Fisk og fiskebiologi
Conservation og naturbevarelse
Biodiversitet
Klimaændringer
Evolution

Forskningsområder

Bunddyr
Havbiologi
Marin økologi
bestandsdynamik
bunddyrs økologi
invasive arter
makroparasitter
vækst og produktion

Forskningsområder

Biodiversitet
Genetik og molekylær evolution
Genomanalyse
Mikrobiologi
Molekylær mikrobiologi

Forskningsområder

Sensor technologies
Biomonitering
Analytisk kemi
Oxygen og ilt
Miljøkemi

Forskningsområder

Marin økologi
Oceanografi
Oceanografi
Alger
Algers fysiologi
Tilpasning
Koncentrationer og biomasse
Rumlig fordeling
Ekstreme miljøer
Halophiler
Thermophiler

Forskningsområder

Bioakustik
Biofysik
Conservation og naturbevarelse
Dyrefysiologi
Dyrs tilpasning til miljøet
Hvaler
Dyr
Pattedyr

Forskningsområder:

 • Mikrobiel genomik
 • Bioinformatik
 • Sediment mikrobiologi
 • Mikrobiel økologi

Forskningsområder

Biodiversitet
Bunddyr
Havbiologi
Klimaændringer
Marinbiologi
Populationsbiologi
Økologi
Marin økologi
Vådområder
Tidevandsområder
Økologiske netværk og interaktioner
Parasitter

Forskningsområder

Marin økologi
Zooplankton
Fisk
Oceanografi
Matematiske modeller

Forskningsområder

Marin økologi
Makroalger
Havgræs
Planters økofysiologi
Vækstrespons og tilpasninger til lys og næring
Spredning og kolonisering
Populationsdynamik
Alger
Ferskvandsbiologi
Havbiologi
Kystzone økologi
Plantefysiologi
Økofysiologi
Klimaændringer

Research topics:

(1) Impact of environmental factors and biogeochemical processes on nutrient and carbon retention and export in stream ecosystems
(2) Impact of climate change on Arctic stream ecosystem functioning 
(3) Biogeochemical links between terrestrial and aquatic ecosystems
(4) Macrophyte and biofilm ecology

Forskningsområder:

 • Grundstoffers kredsløb: Svovl, kvælstof, kulstof
 • Akvatisk mikrobiel økologi
 • Modellering

Forskningsområder:

 • Arktisk systemforståelse
 • Marin økologi
 • Oceanografi
 • Havis og gletsjere

Forskningsområder

Vådområder
Genopretning
Drivhusgasser
Kulstof
Det arktiske ocean
Primær produktion
Havis
Lys
Alger
Fotosyntese
Lys
Planters økofysiologi
Kulstoftilpasning
Gasudveksling
Næringsstoffer

Forskningsområder:

 • Miljø DNA
 • Økologi
 • Evolution
 • Entomologi

Forskningscentre indenfor Livet i søer, vandløb og hav

Forskningsgrupper indenfor Livet i søer, vandløb og hav