Aarhus Universitets segl

Dronebåd til opdrætsanlæg

Dronebåde skal beskytte muslingeopdræt mod grovædere

Opdræt af blåmuslinger i akvakultur bidrager til økonomisk vækst og kan desuden være en mulighed for at fjerne uønskede næringsstoffer fra de kystnære havområder som kompensation for næringsstofudledning fra eksempelvis fiskeopdræt og landbrug.  

En af de største trusler mod rentabiliteten og miljøgevinsten ved blåmuslingeopdræt er, at muslinger i opdræt i stor stil tiltrækker og bliver spist af edderfugle, der om efteråret og vinteren slår sig ned langs de danske kyster. En enkelt edderfugl kan fjerne 5 kg muslinger per dag fra opdrættet ved at spise dem eller rive dem løs fra nettene (Ross 2000), og på et dansk opdræt i Musholm bugt er der observeret et 100 % tab af muslinger på kun 2-3 dage i 2015, 2016, og 2017.

Målet med projektet ”Sikring af fremtidigt kompensationsopdræt i danske farvande” er at udvikle en autonom dronebåd, der på en nænsom og effektiv måde kan skræmme edderfugle væk fra opdrætsanlægget og derved reducere tabet af muslinger. Den endelige version af fartøjet skal selv kunne identificere edderfuglene og deres position ved hjælp af kamera og ’machine learning’ og derefter sejle ud for at skræmme dem væk med lyd, lys og andre effekter.

Projektet er et samarbejde mellem dronebyggere i Skylevel A/S, rådgivningsfirmaet WSP Danmark og Institut for Biologi, AU. Projektet er finansieret af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.