Aarhus Universitets segl

Klima- og miljøforhold i Grønland

Automatisk indsamling af klima-, miljø- og økosystemdata

Forskere fra Aarhus Universitet har de sidste 25 år indsamlet data i Østgrønland, i særdeleshed i Daneborg-Zackenberg-området. Tiden er kommet til at udvide målingerne, så de dækker hele regionen og på sigt resten af Grønland. Arktisk Forskningscenter har påbegyndt udviklingen af en ny teknologi for en sådan opskalering. Forskningsprojektet er et tværvidenskabeligt samarbejde mellem atmosfære- og cryosfæreforskere, land-, sø- og havforskere samt ingeniører.

Aage V. Jensens Fonde har doneret omkring 6 million kr. til en mobil testenhed, der vil gøre det muligt at indsamle data om klima-, miljø- og leveforhold for dyr og planter langs den klimagradient, der findes mellem Kap Farvel i Sydgrønland og de nordligste egne af Grønland (figur nedenfor). Data vil blive sendt i "near-real-time".

Kontakt

Søren Rysgaard

Professor Arctic Research Centre

Andre projekter i Livet i søer, vandløb og hav