Aarhus Universitets segl

Thailands 11.000 blomsterplanter

Et videnskabeligt katalog af Thailands blomsterplanter

Mere end halvdelen af verdens biodiversitet findes i troperne. En stor del af de mange tropiske arter er endnu ikke beskrevet videnskabeligt, og den eksisterende viden er spredt beskrevet i litteraturen. Manglen på let tilgængelig viden er en stor forhindring på vejen til en bæredygtig udnyttelse af tropernes mange naturlige ressourcer, som for eksempel medicinske planter og tømmertræ. Floraer samler og uddyber botanisk viden og udgør en fundamental basis for alt arbejde vedrørende bæredygtig udnyttelse og beskyttelse af verdens plantediversitet.

Flora of Thailand er et såkaldt alfa-taksonomisk deskriptivt forskningsprojekt, som har til formål at udvikle et katalog med beskrivelser af og nøgler til alle Thailands 11.000 arter af blomsterplanter. Projektet er et samarbejdsprojekt, som Europas førende botaniske forskningsinstitutioner indgår i sammen med flere institutioner og universiteter i Thailand. Projektet ledes af professor Henrik Balslev fra Aarhus Universitet og Dr. Kongkanda Chayamarit fra Bangkok. Omkring 200 taksonomiske specialister fra hele verden bidrager til beskrivelse af floraen.

I 2014 blev projektet støttet med en 10-årig bevilling fra Carlsbergfondet med henblik på at færdiggøre projektet i 2024. Denne bevilling muliggør mellemlange forskningsophold ved Aarhus Universitet for thailandske forskere. I 2019 var der således 20 thailandske botanikere i Aarhus på 1-3 måneders forskningsophold. Projektet har desuden igennem årene bidraget med forskeruddannelse, og i Thailand er over halvdelen af de aktive universitetsforskere i botanik uddannet igennem projektet.

Igennem årerne har botanikere fra Aarhus foretaget en lang række forskningsekspeditioner, hvor planter er indsamlet over hele Thailand. Herbariet ved Aarhus Universitet omfatter således mere end 70.000 indsamlinger fra Thailand og omkringliggende lande. Ekspeditionsarbejdet fortsætter, idet mange egne af Thailand stadig er tyndt udforskede.