Aarhus Universitets segl

Herbarium  

Aarhus Universitet har sit eget herbarium, som er en samling på omkring 750.000 pressede og tørrede planter fra hele verden, fortrinsvist fra det vestlige Sydamerika, Sydøstasien og Sahelregionen i Afrika. Herbariet rummer også en stor og værdifuld samling af danske planter. Mere end 150.000 indsamlinger er digitaliseret og tilgængelig via Herbariets database. Den fysiske samling og de digitale data bruges primært til forskning i biodiversitet og naturforvaltning. 

Herbariet er en del af et verdensomspændende netværk af herbarier og udveksler løbende indsamlinger med omkring 340 andre herbarier verden over. Forskerne på Aarhus Universitet har således adgang til plantesamlinger fra hele verden, ligesom forskere fra hele verden låner herbariemateriale fra Aarhus og jævnligt gæster Herbariet i kortere eller længere perioder.

Eksempler på forskningsprojekter knyttet til Herbariet:

Flora of Thailand

Aarhus Universitets herbarium er en vigtig infrastruktur for projektet Flora of Thailand, som har til formål at lave en fuldstændig taksonomisk oversigt over landets 11.000 arter af blomsterplanter. Forskere fra herbariet har igennem årtier indsamlet herbariemateriale i Thailand, og samlingen indeholder nu mere end 100.000 indsamlinger fra Thailand og landene omkring. Disse anvendes flittigt af Flora-projektets forskere, som udgør en international gruppe på omkring 200 botanikere, hovedparten fra Thailand. Mange af disse forskere kommer på længerevarende forskningsophold (op til 3 måneder), hvor de analyserer arternes morfologi og slægtskab på baggrund af indsamlingerne. Sidste år var der således 20 botanikere på langtidsophold ved herbariet, de fleste med støtte fra bevillinger fra Carlsbergfondet i 2015 og 2016 på i alt 15,4 mio. kr. til færdiggørelsen af Flora of Thailand (projektnr. CF14-0245).

Samarbejdspartnere:

Thailand
Aarhus University

Ny Guineas Palmer

Forskere og studerende fra sektionen for Økoinformatik og Biodiversitet ved Institut for Biologi deltager i et internationalt forskningssamarbejde, som har til formål at beskrive palmefloraen på Ny Guinea, verdens største og mest artsrige tropiske ø (Camara et al. 2020). Mere end 320 arter af palmer er hidtil blevet registreret på øen og i det tilstødende øhav. Sektionen for Økoinformatik og Biodiversitet er ansvarlig for bearbejdningen af flere slægter, herunder Heterospathe og Licuala. Herbariet ved Aarhus Universitet huser en rig samling af palmer fra øen, der fungerer som videnskabelig reference for nuværende og fremtidige studier af floraen.

Refs:

Rodrigo Cámara-Leret et al. 2020. New Guinea has the world’s richest island flora. Nature August 5. DOI: 10.1038/s41586-020-2549-5.

Samarbejdspartnere:

Internationalt
Aarhus University

Skovrejsningsundersøgelser ved Mariendal Strand

I samarbejde med Aarhus Kommune etablerede Institut for Biologi ved Aarhus Universitet i 2014 et langvarigt skovrejsningseksperiment ved Mariendal Strand ca. 15 km syd for Århus. I alt har vi udlagt 40 kvadratiske prøveflader, som hver i sær er 400 m2 store.  Prøvefladerne bliver hvert år analyseret for at få indblik i de dynamiske processer, som understøtter en høj og værdifuld biodiversitet. Artsbestemmelsen af planter kan være ganske vanskelig, når der foreligger ukomplet materiale f.eks. i form af et græsstrå.  Her er herbariet af uvurderlig hjælp som reference.

Samarbejdspartnere:

Internationalt
  • Brody Sandel, Santa Clara University, California, USA
Aarhus Universitet

Aarhus Kommune

  • Peter Søgård, Afd. for Teknik og Miljø, Aarhus Kommune
  • Stine Rytter Bengtsson, Afd. for Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Anatomiske studier af arktiske småbuske

Igennem flere år har medarbejdere og studerende fra sektionen for Økoinformatik og Biodiversitet været engageret i studiet af klimaforandringernes indflydelse på vegetationen i Arktis. Fra diverse ekspeditioner har vi hjembragt systematisk indsamlede vedprøver af arktiske dværgbuske med henblik på at studere variationer i årringenes struktur. De anatomiske undersøgelser foregår i herbariets bioimaging laboratorium, hvor vi råder over udstyr til at fremstille mikroskopipræparater og analysere disse under anvendelse af avanceret software til digital billedbehandling.

Samarbejdspartnere:

Internationalt
  • Georg von Arcx, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research (WSL), Switzerland
Aarhus Universitet

Interesseret i at låne materiale?

Er du interesseret i at låne materialer til forskningsbrug, er du velkommen til at kontakte os.
Udlån gives kun til institutioner.

Birgitte Bergmann

Herbarieadministrator og biolog