Aarhus Universitets segl

Martin Søndergaard

Titel

Professor, Dr. Lic Scient

Primær tilknytning

Martin Søndergaard

Fagområder

  • Søøkologi
  • Søforvaltning
  • Sediment og næringsstofdynamik
  • Sørestaurering

Kontaktinfo

Telefonnummer
Mailadresse

Forskning

Mere end 30 års erfaring og forskning inden for søer og deres økologi. Har omfattet effekter af og samspil mellem næringsstoffer på økologisk tilstand, interaktioner mellem vand og sediment, restaurering af søer og emner i forbindelse med implementeringen af EU's vandrammedirektiv.

Uddannelse

Har undervist på en række kurser på bachelor- og kandidatniveau især omkring næringsstofdynmik i søer, søers restaurering og forvaltningen af søer. Er ansvarlig for et bachelorkursus på biologi omkring forvaltning af dansk natur og miljø. Har også undervist under SDC-samarbejdet i Kina indenfor biogeochemistry.

Samarbejder

Har samarbejdet og samarbejder med en række forskningsningsinstutioner i indland og udland. I Danmark via støtte fra fonde og styrelser og i Europa især via forskellige forskningsprojekteter, herunder blandt andet Horizon 2020.

Rådgivning

Har gennem mange år rådgivet især Miljøstyrelsen omkring en række forvaltningsrelaterede emner. Har siden 2005 især omfattet emner i forbindelse med implementeringen af EU vandrammedirektiv i Danmark.

Udvalgte publikationer

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle