Aarhus Universitets segl

Stine Slotsbo

Titel

Seniorforsker, PhD

Primær tilknytning

Stine Slotsbo

Fagområder

  • Økofysiology
  • Økotoksikologi
  • Jordfauna
  • Abiotiske stressorer
  • levende foder til fisk

Kontaktinfo

Telefonnummer
Mailadresse

Profil

Stine Slotsbo er seniorforsker inden for økofysiologi og økotoksikologi, med speciale i effekterne af forskellige stressfaktorer på jordorganismer. Med en dyb interesse i at forstå forholdet mellem organismer og deres miljø, undersøger hun, hvordan temperatur, jordfugtighed og eksponering for forurenende stoffer påvirker fysiologien og populationsdynamikken hos jordlevende organismers. Hendes undersøgelser kaster lys over disse organismers robusthed og sårbarhed over for miljømæssige ændringer.

Udover hendes deltagelse i traditionelle forskningsprojekter, anvender Stine sin ekspertise i større samarbejdsprojekter. Som projektleder for to store forskningsprojekter fokuserer hun på udviklingen af bæredygtigt og sund levende føde til juvenile fisk i akvakultur, med det formål at forbedre akvakulturproduktionen og samtidig minimere miljøpåvirkningen. Som co-PI for et projekt om bekæmpelse af snegle i landbrugsarealer arbejdede Stine og hendes team på at udvikle effektive strategier til at mindske snegles indvirkning på afgrødeudbyttet.

Stine ønsker at fremme samarbejdet mellem universitet og det omgivende samfund og er formand for Ecosciences Erhvervsudvalg. Hun ønsker at lette samarbejdet mellem forskere og erhvervslivet for at sikre, at banebrydende forskning omsættes til løsninger i den virkelige verden.

Hun har bidraget som forfatter og medforfatter til artikler i internationale tidsskrifter så som Environmental Science & Technology, Science of the Total Environment STOTEN, Ecology Letters, Environmental Pollution og Chemosphere. Desuden vejleder hun talrige kandidat- og ph.d.-studerende.

Udvalgte publikationer

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle