Aarhus Universitets segl

Dansk-finansieret forskning skal forbedre adgangen til rent drikkevand i verden

Milliarder af mennesker verden over mangler adgang til rent drikkevand, hvilket fører til alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser. BE-SALT, et nyt dansk konsortium støttet af Innovationsfonden og med Aarhus Universitet som partner, vil effektivisere processen for filtrering af saltvand og brakvand til rent drikkevand. BE-SALT har potentiale til at skabe en bæredygtig og omkostningseffektiv løsning på den globale vandkrise.

Ifølge World Health Organisation (WHO) og UNICEF har omkring 2,2 milliarder mennesker på verdensplan ikke adgang til rent drikkevand, og cirka 785 millioner mennesker mangler endda grundlæggende drikkevandsforanstaltninger. Manglen på adgang til rent drikkevand har alvorlige konsekvenser for folkesundheden, da forurenede vandkilder bidrager til spredningen af vandbårne sygdomme som kolera, tyfus og diarré.

Et dansk konsortium bestående af Aarhus Universitet, VIA University College, SAMN Forsyning og den verdensførende pumpeproducent Grundfos igangsætter et forskningsprojekt med ambitionen om at udvikle en mere effektiv proces til anvendelse af omvendt osmose.

Omvendt osmose anvendes almindeligvis i tørre og kystnære regioner, hvor ferskvandsressourcer er knappe, og mængden af havvand og/eller brakvand er rigelige. Regioner som Mellemøsten, dele af Asien, Afrika og Sydamerika anvender således omvendt osmose til at behandle grundvand eller overfladevand for at fjerne salt, forurenende stoffer og mikroorganismer. Formålet med projektet, der kaldes BE-SALT, er at forbedre omvendt osmoseprocessen.

”Omvendt osmose er en kendt teknologi til at omdanne salt-, brak- og spildevand til højkvalitets ferskvand,” siger Bo Højris fra Grundfos. ”Processen er utrolig effektiv til at fjerne urenheder fra vand. Det kræver dog en betydelig mængde energi, især når filtreringen hindres af mikroorganismer, der vokser på og blokerer membranen. Sidstnævnte er, hvad vi i BE-SALT ønsker at undersøge og løse. Vi mener, at vi med intelligente styresystemer kan forbedre filtreringsprocessen, hvilket vil føre til en reduktion i forbruget af både vand, kemikalier og ikke mindst energi, da pumpen kan presse vandet igennem filteret ved et lavere tryk, når membranen ikke er tilstoppet,” afslutter Bo Højris.

BE-SALT-projektet har potentiale til at skabe en stor forskel for de mange mennesker, der mangler adgang til rent drikkevand rundt om i verden, og er samtidig til gavn for danske industrier, eksempelvis i produktion, hvor rent vand er nødvendigt for fremstillingsprocessen. Hvis forskerne lykkes med at forbedre omvendt osmose-filtreringsprocessen, kan det ikke kun føre til en mere bæredygtig og omkostningseffektiv løsning på problemet med vandmangel, men også bidrage til at reducere energiforbruget og udvikle nye vandteknologiske forretningsmuligheder.

Aarhus Universitet bidrager til projektet med viden om mikrobiologien i de biofilm, som blokerer revers osmose membraner, samt test af filtreringssystemer i laboratorie-skala. ”Vores mål er vise, hvordan man kan forhindre biofilm i omvendt osmose filtrering helt uden brug af kemikalier. Nøglen er at styre saltkoncentrationen, så den fluktuerer for hurtigt til, at mikroorganismerne kan nå at tilpasse sig, og derfor ikke vokser”, udtaler Professor Rikke Meyer (iNANO), som leder projektet ved Aarhus Universitet.

De koncepter for biofilm-kontrol, der afsøges i laboratorierne på iNANO og Institut for Biologi, vil blive implementeret i filtreringsystemer i laboratorie-skala. Dette vil ske ved Institut for Bio- og Kemiteknologi og hos Grundfos, inden de kommer til at stå sin prøve i vandrensning hos SAMN Forsyning, som er en af fremtidens aftagere af teknologien.

Kontakt

Professor Rikke Louise Meyer
Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO)
Aarhus Universitet

 

Fakta

Innovationsfondens investering: 16,4 mio. kr.
Samlet budget: 22 millioner
Varighed: 4 år, med opstart 1. maj 2023
Officiel titel: BE-SALT - Biofouling and Scaling Eradication by Salinity Alteration in Water Desalination