Aarhus Universitets segl

Foruroligende høje PFAS-niveauer hos befolkningen i Grønland, Færøerne og Danmark

Ny forskning fra Aarhus Universitet slår alarm og kalder på en international indsats for at begrænse den globale forurening med PFAS. Stoffet hæmmer immunsystemet og kan dermed øge risikoen for infektioner og cancer, ligesom PFAS kan nedsætte effekten af vaccinationsprogrammer mod bl.a. stivkrampe, difteri, influenza og COVID-19.

Fangersamfundet i Ittoqqortoormiit (Scoresbysund), Nordøstgrønland, har nogle af verdens højeste koncentrationer af PFAS i blodet, selv om de bor langt væk fra kilder til forurening med per- og polyfluoralkylstoffer (PFAS).

PFAS bruges i næsten alle industrigrene og findes i mange produkter som f.eks. tekstiler, tæpper, sko, madindpakning, kosmetik, brandskum og pesticider.

Stofferne transporteres til Arktis via atmosfæren og havstrømme. Når de frigives til miljøet, opkoncentreres PFAS gennem fødekæden. Rovdyr i toppen af fødekæden, som f.eks. isbjørn, tandhvaler og ringsæler indeholder derfor rigtig meget PFAS, og de høje niveauer i befolkningen i Østgrønland stammer primært fra denne føde.

Studiet, der netop er offentliggjort i det anerkendte tidsskrift Lancet Planetary Health, viser, at 92% af beboerne i Ittoqqortoormiit får langt mere PFAS i kroppen end Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) anbefaler for at undgå skader på immunsystemet.

Desuden har 86% af indbyggerne blodværdier, der ligger højere end EFSA´s grænseværdi for alvorlig risiko for skader på immunsystemet.

Manglende viden om danske kilder

I Danmark og på Færøerne er PFAS koncentrationer i befolkningens blod på samme niveau som i Grønland. Så også her er der stor risiko for skader på immunsystemet. Befolkningen på Færøerne spiser grindehval som også har høje niveauer af disse PFAS.

”I Danmark mangler vi konkret viden om PFAS-forureningen. Vi ved ikke, hvor meget der eksempelvis er i fisk og muslinger, eller i dyr der går ude og græsser, herunder det vildt, jægerne skyder”, siger professor Christian Sonne, Institut for Ecoscience og Arktisk Forskningscenter, Aarhus Universitet, der har stået i spidsen af undersøgelsen. 

Kvæg, der græssede tæt ved pladsen for brandøvelser i Korsør viste eksempelvis særdeles høje værdier af PFAS, og det blev genfundet i medlemmer af det lokale kvæglaug, der spiste køerne.

Globalt problem

Det netop offentliggjorte studie viser, at forureningen med PFAS er kritisk i mange områder af verden, og Christian Sonne understreger, at national og regional lovgivning må gå hånd i hånd med FN’s Verdensmål for bæredygtighed og Stockholm Konventionen for at udfase PFSA.

”Hvis der ikke hurtigt træffes foranstaltninger som f.eks. forbud mod PFAS og brug af alternativer til PFAS, vil forurening af miljøet fortsat true befolkningssundheden jorden rundt”, siger professor Christian Sonne.

Den 7. februar, 2023, offentliggjorde Det Europæiske Kemikalieagentur et forslag, der skal begrænse fremstilling, brug og markedsføring af mere end 10.000 PFAS-stoffer i EU. Formålet med forslaget er at begrænse spredningen af PFAS-stoffer. Som udgangspunkt skal anvendelsen af PFAS forbydes generelt, men dog desværre ikke i forskellige sprøjtemidler.

Forskerne bag undersøgelsen viser, at PFAS-niveauer i befolkningernes blod generelt er højere i Europa og Nordamerika sammenlignet med lande i Asien og Afrika. De højeste koncentrationer findes (i faldende rækkefølge) i Grønland, Færøerne, Danmark, Australien, Sverige, Norge, Malaysia, USA, Taiwan, Grækenland, Polen, Spanien og Island.

Supplerende oplysninger

Vi bestræber os på, at alle vores artikler lever op til Danske Universiteters principper for god forskningskommunikation. På den baggrund er artiklen suppleret med følgende oplysninger:
 
Finansiering DANCEA (Danish Cooperation for Environment in the Arctic)
Læs den videnskabelige artikel i The Lancet Assessment of exposure to perfluorinated industrial substances and risk of immune suppression in Greenland and its global context: a mixed-methods study
Kontakt

Christian Sonne, professor, Institut for Ecoscience og Arktisk Forskningscenter, Aarhus Universitet, mail: cs@ecos.au.dk; telf.: +45 3078 3172

Rune Dietz, professor, Institut for Ecoscience og Arktisk Forskningscenter, Aarhus Universitet, mail: rdi@ecos.au.dk; telf.: +45 2125 4035.

Kim Gustavson, seniorforsker, Institut for Ecoscience og Arktisk Forskningscenter, Aarhus Universitet, email: kig@ecos.au.dk; telf.: + 45 3018 3113.