Aarhus Universitets segl

Miljøovervågning i realtid

Et nyt projekt vil digitalisere miljømålinger af kemikalier og næringsstoffer i realtid. Det gør det muligt at begrænse miljøkatastrofer, eksempelvis ved udslip af pesticider fra en fabrik.

Klaus Koren og Daniel Rötter

Forestil dig et alvorligt udslip fra en fabrik. Usynlige kemikalier løber ud i vandløbet. Tilfældigvis besøger den tilsynsførende miljøtekniker vandløbet, og han tager de rutinemæssige prøver. De sendes forbi laboratoriet til den sædvanlige analyse, og først efter flere dage foreligger resultatet. Nu går alarmklokkerne. Der igangsættes afværgende tiltag i området, men flora og fauna er desværre allerede påvirkede af forureningen.

Den ovenfor beskrevne proces med ventetid på prøvetagning og bearbejdning af data kan snart være fortid. I et nyt projekt vil Professor Daniel Rötter fra Institut for Elektro- og Computerteknologi og lektor Klaus Koren fra Institut for Biologi udvikle en metode til miljøovervågning i realtid. Projektet vil vise, hvordan man ved hjælp af sensorer kan indsamle realtidsdata om kemien i miljøet, hvorefter automatisk databehandling giver et billede af den aktuelle miljøsituation.

”Du kan sammenligne det med en selvkørende bil. Hvis den kører for hurtigt i forhold til bilen foran, registrerer den, at noget er galt, og bremser op i tide. Det kan den, fordi den måler og analyserer data konstant. I vores projekt vil vi gøre op med den sporadiske prøvetagning af vandløb og søer. Ligesom den selvkørende bil skal vi kunne måle og analysere miljøet konstant, så vi kan reagere i tide, hvis der er forurening eller et skift i vandmiljø,” siger lektor Klaus Koren.

Projektet er finansieret af en Villum Synergy-bevilling fra Villum Fonden, og består af to dele: For det første vil forskerne udvikle en ny type sensor, som skal være billig i drift og pålidelig over tid. For det andet vil de udvikle et program til overførsel, sortering, analyse og håndtering af data.

'En af de store udfordringer, vi vil tage fat på, er at udforme og designe et holistisk system. Indtil nu er sensorer, kommunikationsteknologier og analyse- og læringsalgoritmer blevet udviklet hver for sig. Vores mål er at forandre det til en systemdrevet viden om vandmiljøerne og naturligt tilpasse det samlede sensorsystem til at nå det mål. Kort sagt vil vi løse aktuelle problemer og behov for viden ved hjælp af omhyggelig og banebrydende digitalisering .

 

Kontakt:

Klaus Koren, Inst for Biologi
klaus.koren@bio.au.dk

Fastnet: +4531500741

Daniel Enrique Lucani Rötter, Institut for Elektro- og Computerteknologi
daniel.lucani@ece.au.dk

Fastnet: +4593508763