Aarhus Universitets segl

Ny bevilling til identificering af mørkt DNA

Adjunkt Eva Egelyng Sigsgaard modtager kr 2.879.406 inden for Inge Lehmann-programmet fra Danmarks Frie Forskningsfond. Pengene skal gå til et projekt, der kan effektivisere miljøovervågning ved hjælp af hidtil ikke-identificerede DNA-sekvenser.

Eva Egelyng Sigsgaard
Privatfoto

Tillykke til adjunkt Eva Egelyng Sigsgaard, der netop har modtaget næsten kr. 3.000.000 til et projekt, der kan styrke vores muligheder for miljøovervågning ved hjælp af DNA. Hun vil indsamle omfattende mængder af data og kortlægge miljø-DNA fra hidtil ikke ikke-identificerede dyrearter

 ”De seneste år er DNA fra miljøprøver, såsom vandprøver, i stigende grad blevet brugt til overvågning af dyrearter, da metoden er mindre indgribende og mere effektiv end traditionelle metoder. De fleste miljø-DNA sekvenser kan vi dog ikke artsbestemme, da mange arter stadig er ubeskrevne eller ikke er blevet DNA-sekvenseret. De ubestemte DNA-sekvenser kaldes for ”mørke arter”, og da de ikke har noget artsnavn, er det vanskeligt at indsamle viden om deres biologi,” forklarer Eva Egelyng Sigsgaard.

I projektet vil hun navngive disse mørke dyrearter med unikke numre, sådan som det gøres for bakterier og svampe. Efterfølgende vil hun sammen med sit hold indsamle data på tværs af videnskabelige undersøgelser om miljøforholdene på de steder, hvor hver mørk art er fundet.

”På den måde håber vi at kunne identificere mange nye indikatorarter, der kan bruges til bedre at vurdere områders økologiske tilstand. Det bliver spændende i højere grad at udnytte den information, som de mørke arter gemmer på, og at gøre denne information lettilgængelig for alle sammen med min samarbejdspartner fra University of California,” siger hun.

Projektet bliver udført under Inge Lehman programmet fra Danmarks Frie Forskningsfond. Programmets formål er at styrke talentudviklingen i dansk forskning og fremme en mere ligelig kønsbalance af forskningsmiljøerne i Danmark med fokus på de karrieretrin, hvor uligheden sætter ind. Læs mere om de 28 Inge Lehmann projekter her: https://dff.dk/forskningsprojekter?period%3Alist=all&instrument%3Alist=s7hxawmh1p&filed_method%3Alist=all&SearchableText=