Aarhus Universitets segl

Ung, arktisk marinbiolog ved Aarhus Universitet lander det prestigefyldte Sapere Aude legat

Sapere Aude betyder 'Vov at vide', og legatet gives fra Danmarks Frie Forskningsfond til talentfulde, yngre forskere, som er parate til at lede et forskningsprojekt på et højt internationalt niveau. Biolog Jakob Thyrring er en af udvalgte, der modtager legatet, som han vil bruge til at opbygge sig egen forskningsgruppe.

Jakob Thyrring er rundet af de arktiske farvande omkring Grønland, hvor han har deltaget i flere forskningsprojekter. Det er seks år siden, han afsluttede sig egen ph.d. Nu får han mulighed for selv at vejlede to kommende ph.d.-studerende udi arktisk økologi.

De 6,2 millioner kroner, som Sapere Aude-legatet lyder på, skal bruges til at ansætte to ph.d.- studerende fra 1. april 2024.

Danmarks Frie Forskningsfond består af fem faglige råd, og der er enighed blandt alle de fem råd, når et Sapere Aude-legatet uddeles. Der uddeles omkring 40 legater, der går til alle landets universiteter og forskningshospitaler.

Legatmodtagerne offentliggøres torsdag d. 30/11 kl. 06.00.

Ny generation af arktiske forskere

”Jeg vil meget gerne være med til at udvikle en ny generation af arktiske forskere her i Danmark. Vi står over for store udfordringer i et Arktis, der er hårdt ramt af klimaforandringerne, og jeg håber dette legat bliver startskuddet til noget meget stort”, siger Jakob Thyrring.

Sammen med den ene af de to ph.d.-studerende skal Jakob Thyrring genbesøge arktiske lokaliteter, hvor der er indsamlet data gennem de seneste 30 år. Målet er at få et grundigt overblik over i hvilket omfang klimaforandringerne har påvirket biodiversiteten på den arktiske havbund.

Vi plejer at høre, at det er de arktiske dyr og planter, der rammes hårdest af klimaforandringerne. Men er det nu også rigtigt? Det spørgsmål vi den anden ph.d.-studerende kaste sig over. I dette studie er det i særlig grad økofysiologien, der kommer i fokus. Altså om dyr på havbunden ændrer deres måde at leve på, når temperaturen stiger.

Fra muslinger til samfund

Jakob Thyrring lavede sin ph.d. ved Arktisk Forskningscenter, Aarhus Universitet, hvor han primært undersøgte blåmuslingers evne til at tolerere variationer i temperaturen. Det blev til en række indsamlinger af muslinger langs hele Grønlands vestkyst og på tværs af den arktiske region.

Efter ph.d.-studiet rejste Jakob Thyrring til nogle af verdens førende udenlandske forskningsinstitutioner. Igennem mere end fire år fordybede han sig i forskning ved bl.a. British Antarctic Survey i Storbritannien og University of British Columbia i Canada. Under opholdene inddrog han flere dyr og flere stressfaktorer (eks. varme og pH) for at studere, hvordan hele økosystemet af bundlevende dyr i Arktis reagerer, når klimaforandringerne påvirker det marine arktiske økosystem.

”Vi har kun løftet en flig af de ændringer, der måske kommer til at ske og som i givet fald kan påvirke alle led i det arktiske hav og dermed også den befolkning, der lever af fiskeriet. Det bliver SÅ godt at blive en hel lille forskningsgruppe her på Aarhus Universitet, der kan bidrage til det omfattende arbejde, der ligger foran os”, siger Jakob Thyrring.

Yderligere oplysninger:

Jakob Thyrring, Tenure Track Forsker, Institut for Ecoscience og Arctic Research Centre, Aarhus Universitet; mail: thyrring@ecos.au.dk, tlf.: 5133 3714