Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Samarbejde om forskning og innovation 

Denne side er under udvikling

Erhvervssamarbejde bygger bro mellem virksomheder og instituttets forskere.

Et samarbejde mellem din virksomhed og vores forskere kan foregå på mange måder og under forskellige rammer: fra kortere projektsamarbejder om løsning af en konkret problematik til flerårige strategiske partnerskabsaftaler.

Skal skrives om

Institut for Bioscience og Institut for biologi, Aarhus Universitet fyrer sammen med Innovationsfonden op under samarbejdet mellem forskning og erhvervsliv.

Seneste arrangement blev afholdt onsdag den 22. januar 2020 i Stakladen på Aarhus Universitet. Læs mere på siden herunder.

BIO Match er en bred faglig netværksdag for virksomheder, fonde, myndigheder, organisationer og forskere fra de to institutter hhv. Biologi og Bioscience, Aarhus Universitet. Formålet er at inspirere til og styrke grundlaget for samarbejde mellem forskere og erhvervslivet inden for temaer relateret til bl.a. klima, miljø, naturressourcer, grøn vækst og bæredygtigt produktion.

Hvad er en ErhvervsPostdoc?

Et ErhvervsPostdoc-forløb er et samarbejde mellem en ErhvervsPostdoc, en virksomhed og en offentlig forskningsinstitution om løsning af konkrete forskningsopgaver. ErhvervsPostdoc’en er ansat på fuld tid i virksomheden, og projektet foregår i samarbejde med en offentlig forskningsinstitution. ErhvervsPostdoc’en deler arbejdstiden mellem virksomheden og forskningsinstitutionen efter projektets behov.

Regler og retningslinjer

ErhvervsPhD udgør sammen med ErhvervsPostdoc Innovationsfondens Erhvervsforskerprogram og bidrager overordnet til at sikre Innovationsfondens formål om at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark.

Læs mere om regler og retningslinjer for Erhvervsforskerprogrammet her:
https://innovationsfonden.dk/da/programmer/erhvervsforsker#accordion2953

Foto af båd
Foto: Peter Bondo Christensen, AU