Aarhus Universitets segl

Erhvervsprojektforløb

Erhvervsprojektet er et fag på kandidatuddannelsen i biologi hvor den kandidatstuderende bliver en del af et fagligt forløb i en virksomhed.

Den studerende får konkrete opgaver mellem hænderne og afprøver sin biologiske viden, teorier og metoder. Erhvervsprojektet styrker den studerendes kompetencer såsom kreativitet, selvstændighed og samarbejdsevner og samtidig henter den studerende inspiration til at vælge retning for arbejdslivet efter studiet. Arbejdsopgaverne i projektforløbet skal være relevante for den studerendes uddannelsesforløb, og den studerende indgår på arbejdspladsen som virksomhedens øvrige ansatte.

Erhvervsprojektet giver også erhvervslivet adgang til den nyeste viden, mulighed for at dyrke samarbejdet med Aarhus Universitet og at rekruttere potentielle nye talenter.

Fordele for din virksomhed/organisation

  • Rekruttering af talenter
  • Adgang til ny faglig viden og analysemetoder
  • Konkrete opgaver bliver løst af fagligt kvalificerede og motiverede studerende
  • Mulighed for at påvirke uddannelsen af fremtidige biologer gennem dialog med interne vejledere
  • Skabe netværk på Aarhus Universitet og initiere nye forskningssamarbejder.

Hvordan finder den studerende min virksomhed?

På Institut for Biologi har vi et inspirationskatalog for de kandidatstuderende som er interesseret i et erhvervsprojekt. Her opretter din virksomhed eller organisation en profil der bliver tilgængelig via studieportalen. 

Profilen angiver en primær kontaktperson i virksomheden eller organisationen, som den biologistuderende kan rette henvendelse til – heri ligger et vigtigt læringsmoment, da det er den studerende der har ansvaret for at tage kontakt. 

Det er en individuel vurdering fra virksomhedens eller organisationens side, om en studerende matcher og om der er tid samt et egnet projekt på det aktuelle tidspunkt.

Kan min arbejdsplads deltage?

 

Som udgangspunkt kan alle interesserede virksomheder og organisationer deltage. 

En typisk vært har ofte biologer eller andre ansatte inden for de naturvidenskabelige områder. Du kan se Erhvervsprojektet som en mulighed for at rekruttere fremtidens biologer og udvikle samarbejde med både den studerende og vejlederen på instituttet.

Hvem gør hvad, hvordan og hvornår?

Erhvervsprojektet strækker sig over et semester i perioden 1. september til 15. december eller 1. januar til 15. juni. Den kandidatstuderende får en vejleder i virksomheden eller organisationen og er samtidig tilknyttet en vejleder fra Institut for Biologi, hvis forskning har relation til temaet for projektet. 

Vejlederen i virksomheden eller organisationen har en vigtig rolle og guider projektet mod et fornuftigt resultat for både arbejdspladsen og den studerende.

Den kandidatstuderende afslutter projektforløbet med en arbejdsrapport, en portefølje over udførte arbejdsopgaver og en mundtlig eksamen. Ved eksamen er vejlederne fra arbejdspladsen og instituttet eksaminatorer sammen med en intern censor.

Instituttets vejleder fastsætter eksamensdatoen i samarbejde med vejlederen fra arbejdspladsen og censor.

Eksamen afvikles i januar eller juni.

Det praktiske - kontrakt og ansættelsesforhold

Den studerende modtager ikke løn under erhvervsprojektforløbet. Virksomhedens eller organisationens tid og ressourcer samt den studerendes udbytte af forløbet ligger til grund for samarbejdet.

En virksomhed eller organisation, hvor den studerende har fritidsarbejde, må ikke indgå som partner i projektet.

Når din virksomhed eller organisation beslutter at indgå i et erhvervsprojektforløb, indgår de en officiel samarbejdsaftale med studenten og Aarhus Universitet. Aftalen (”student agreement”) kan downloades her.

Den studerende har ansvaret for at fremsende et eksemplar af samarbejdsaftalen til underskift hos virksomheden eller organisationen, samt returnere den underskrevne aftale til vejledere, koordinator og universitetets Technology Transfer Office cirka 2 uger efter semesterstart (15. februar/15. september). Endvidere skal den studerende oprette en projektaftale med Aarhus Universitet på kontakt Nat-Tech.

Visninger
Udbytte for virksomheden Mød Anne Elsser-Gravesen, stifter og ejer af fødevarevirksomheden ISI Food Protection. Hun fortæller hvad hendes arbejdsplads har fået ud af at deltage i Erhvervsprojektet, og hvad samarbejdet med studerende kræver.
Visninger
Erfaringer fra en studerende Mød biologistuderende Liva Hansen, som har lavet et erhvervsprojekt hos virksomheden ISI Food Protection. Her fortæller Liva at samarbejdet har skabt mere selvstændighed og at hun tænker mere over tingene end på universitet.

Kontakt

Har du brug for at vide mere om erhvervsprojektet skal du endelig kontakte os.

Inspirationskatalog

Institut for Biologi invitere alle interesserede virksomheder og organisationer til at oprette en virksomhedsprofil i vores inspirationskatalog for de kandidatstuderende.