Aarhus Universitets segl

Bioformidling for folkeskolen

Biologiformidlingen tilbyder formidling af biologiske emner. Tilbuddet henvender sig primært til elever fra 8. til 10. klassetrin, men alle er velkomne til at kontakte os. Oplæggene varetages af biologistuderende, som tilpasser niveauet efter den enkelte klasse. Udover at snakke om et af nedenstående emner, fortæller formidlerne også lidt om, hvordan det er at studere på universitet.

Bioformidlingen er en del af den fælles besøgsserviceordning ved Science & Technology ved Aarhus Universitet. Formidlingen foregår på Aarhus Universitet, hvor eleverne har mulighed for at opleve stemningen og faciliteterne på et universitet. Vores opgave er at formidle biologi på en inspirerende og spændende måde, som inddrager eleverne og gør dem nysgerrige.

Bioformidlingen tilbyder følgende oplæg af 1½ til 2 timers varighed inklusiv en lille pause.

Arrangementer

Livet i søen

Vi undersøger i fællesskab livet i en sø eller i et vandløb i nærheden af universitetet. Formidlerne har fangstketsjere, bakker, akvarier og bøger med, til bestemmelse af livet i søen. Efter en kort introduktion indsamler vi dyr og planter i søen og taler løbende om, hvad vi finder. Ud fra det indsamlede materiale taler vi f.eks. om tilpasninger til livet i vand, fødekæder, stofkredsløb og forureningsindikatorer. Årstid: April – oktober, alt efter vejret. Husk varmt tøj og gummistøvler.

Bakterier

Bakterier findes alle vegne i naturen, i vores hjem samt inde i og uden på os selv. Vi taler om, hvad bakterier egentlig er, og hvor de findes. Vi kommer ind på bakteriers gode og dårlige egenskaber i kroppen og giver eksempler på hvilke sygdomme, der kan skyldes bakterier samt bakteriers anvendelse i fødevareproduktion. Herefter ser eleverne på bakterier i et mikroskop.

Genetik

Eleverne får kendskab til begreber indenfor genetik. Vi giver en introduktion til DNAs placering og funktion i cellen og sammen med eleverne laver vi DNA udtræk af løg og/eller tomater. Afhængigt af klassetrin taler vi om arvelighed, arveanlæg, kloning og gensplejsning.

Menneskekroppen

Vi taler om, hvad der karakteriserer et pattedyr og giver forskellige eksempler på pattedyr. Derefter dissekerer formidlerne et par rotter og beskriver deres indre og ydre organers udformning og funktion. I grupper af 2-3 personer dissekerer eleverne dernæst et svinehjerte, og vi taler om hjertets funktion og udformning.

Fiskedissektion

Formidlerne holder et lille oplæg, hvorefter eleverne i grupper på 2-3 personer dissekerer en fisk. Vi ser på fiskenes indre og ydre organer, og taler om deres tilpasning til livet i vand. Desuden kommer vi ind på fiskenes fødeoptagelse, sanser, og hvordan fiskene optager ilt.

Evolution

Evolution foregår hele tiden og lige for øjnene af os. Vi tager udgangspunkt i Darwins evolutionsteorier og taler om hvad evolution går ud på og kommer med konkrete eksempler på arters tilpasninger, udvikling af karakterer og naturlig selektion. Herefter forklarer vi naturlig selektion ud fra en praktisk øvelse, som inddrager eleverne.

Bioformidling for folkeskolen

Booking
Indsend formular

Evaluering af besøget

Efter endt besøg vil Bioformidlingen sætte pris på, hvis læreren ville udfylde et spørgeskema. Spørgeskemaet tager højest 10 minutter at besvare og vil hjælpe Bioformidlingen fremadrettet.
På forhånd tak!

Bioformidling for folkeskolen - spørgeskema

Spørgeskema
Indsend spørgeskema