Aarhus Universitets segl

Karriere: Ingeborg Steffensen

  • CEO og medejer, Green Survey

  • Kandidat i 2019. Tværfaglig profil med hovedfag i biologi og sidefag i idrætsvidenskab. Specialet blev udarbejdet delvist på HEALTH og NAT og omhandlede sklerose.

  • Arbejdsopgaver: Projektstyring, Vidensdeling – oplæg og uddannelse af virksomheder, Ledelse, Strategi, Økonomi, Personalestyring, Forhandling af økonomi med virksomheder.

Frihed og alsidighed som selvstændig

Jeg er medstifter og CEO i konsulentfirmaet Green Survey, som startede op i 2020. Green Survey er en aarhusiansk konsulentvirksomhed specialiseret i miljødokumentation, herunder klimaregnskaber, livscyklusanalyser (LCA), miljøvaredeklarationer (EPD) and rådgiver i ESG. Grundidéen er at hjælpe virksomheder igennem en naturvidenskabeligt funderet grøn omstilling, hvor dokumentation, gennemsigtighed og troværdig er omdrejningspunktet og drivkraften.

Jeg elsker friheden i mit job – friheden til at bestemme selv. Desuden alsidigheden i at arbejde med kunder, projekter og teams, som man selv gerne vil arbejde med - jeg vælger jo selv!

Jeg føler mig kompetent til mit arbejde som CEO, hvor jeg hver dag kan bidrage med min solide faglighed som biolog koblet med min personlighed; jeg har et positivt sind, jeg er risikovillig og har generelt den indstilling, ’at det går sgu nok det hele’ – hvilket er rigtig vigtigt, når man skal starte en virksomhed op fra bunden, da det har indebåret at tage mange chancer og håbe på det bedste.

Vejen til jobbet
I løbet af studietiden arbejdede jeg som bioformidler, som har lært mig at koordinere og holde overblikket. Desuden gav det mig undervisnings- og formidlingserfaring, som jeg trækker meget på nu. Jeg var desuden meget engageret i tutorarbejdet, som gav gode sociale kompetencer og som også indebar en masse planlægning, koordinering og ledelse.

Efter endt uddannelse var jeg faktisk ledig i halvandet år efter – men efter 6 måneder startede jeg og en anden nyuddannet biolog langsomt Green Survey op – og nu har jeg været i gang i 3 år!

Kompetencer fra biologiuddannelsen
Når vi hjælper virksomheder i gang eller i mål med den grønne omstilling trækker jeg helt generelt meget på forståelsen for vores planet – jeg forstår systemernes sammenhænge og interaktioner i økosystemerne. Derudover har et kursus som Økotoksikologi givet mig en forståelse for menneskets påvirkning på naturen og miljøet.

Mine gode råd til nyuddannede
Det er så vigtigt ikke at putte sig selv i en kasse – lås ikke dig selv inde. Når man er færdiguddannet, tror man, at man kun kan eller skal passe ind i sin snævre viden fra specialet – men generalisten i os biologer er bare megavigtig og passer ind i så mange stillinger. Det er min klare erfaring, at de menneskelige kompetencer er mindst lige så vigtige som de faglige. Og vær ikke bange for at tage uopfordret kontakt! Man kan sagtens blive kaldt ind til en ’uofficiel’ jobsamtale. Hav dine kontakter i orden – undersøg og udnyt dit netværk!