Aarhus Universitets segl

Organisering

Gruppen bag AURORA

Skibet har været under planlægning siden 2007, men den konkrete planlægning og indretning tog først rigtig fart i 2009, da pengene til skibet blev fundet. Der er brugt meget tid på at indsamle ønsker og ideer til skibet samt udnytte den store viden og erfaring med forskningsskibe, der er på universitetet.

Denne opgave er blevet løftet af en projektgruppe bestående af dygtige og erfarne feltfolk. Gruppen er bredt repræsenteret – ikke kun mht fagområder, men også inden for praktisk erfaring og viden.  De fleste af de fagområder, der primært kommer til at benytte AURORAs forskningsfaciliteter, er således både teoretisk og praktisk dækket.

Projektgruppen består af:

Blandt gruppens medlemmer finder man formodentlig den største samling af erfaring fra togter med alle typer forskningsfartøjer, der er blandt universitets ansatte. I den praktiske udformning af Aurora er der indarbejdet ideer fra skibe fra Europa og USA i det omfang økonomien har tilladt det.