Aarhus Universitets segl

Havet som økosystem

Hvordan kan vi integrere forskning og feltundersøgelser i biologiundervisningen i gymnasiet? Hvorfor er det vigtigt at beskæftige sig med havet? Dette kursus lægger hovedvægt på havet som et økosystem.

Kursusbeskrivelse

Vi udforsker havet ved hjælp af forskellige metoder og tager udgangspunkt i forskellige temaer. Vi giver inputs til, hvordan havet kan inddrages i biologiundervisningen, hvor temaer f.eks. kan være iltsvind og tang som ressource. I kraft af det, vil bæredygtighed og miljøbeskyttelse være en relevant del af kurset.

I løbet af kurset laver vi eksperimenter både i felten og i laboratoriet, og der bliver lejlighed til at diskutere didaktikken bagved, samt hvordan øvelserne kan indarbejdes i undervisningen og relateres til forskellige temaer. Vi fokuserer på eksperimenter som let kan overføres til undervisningen. 

Formål

Kursets formål er at give kursisterne forudsætninger for at arbejde med problemstillinger omkring havmiljøet i Danmark. Kurset giver viden og praktisk erfaring i feltundersøgelser og laboratorieundersøgelser til brug i biologiundervisningen, primært indenfor kernestoffets punkt om økologi. Kursusmaterialet indeholder inspiration til konkrete undervisningsforløb, der kan implementeres i biologiundervisningen.

Undervisningsform

Kurset består af undersøgelser i både felten og i laboratoriet, suppleret af faglige oplæg samt sparring kursusdeltagerne imellem.

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til undervisere på ungdomsuddannelserne: STX, HF og HTX.

Undervisere

Signe Brokjær er molekylærbiolog og har arbejdet med naturvidenskabelig formidling i projekt Hovedet i Havet.

Marianne Knudsen er biolog, tidligere gymnasielærer og har arbejdet med naturvidenskabelig formidling i projekt Hovedet i Havet.