Aarhus Universitets segl

Dyreforsøgskundskab 

Arbejder du med dyreforsøg som forsker, laborant eller studerende? Dyreforsøgstilsynet kræver, at alle, der arbejder med dyreforsøg, har bestået et kursus i dyreforsøgskundskab. Du kan deltage i kurset hos os.

Kursusbeskrivelse

Kurset giver en indføring i lovgivningen om dyreforsøg og i de etiske problemstillinger, der opstår, når vi bruger dyr til eksperimentelle undersøgelser. Du opnår viden og praktisk erfaring i bedøvelse, postoperativ pleje og omsorg, inklusiv definition af relevante humane endepunkter, samt basal viden om operative indgreb. 

I modsætning til andre dyreforsøgskurser inddrager vi både teoretisk og praktisk undervisning i bedøvelse og smertedækning på ektoterme hvirveldyr (fisk, padder og krybdyr), og vi inddrager problemstillinger ved udførelse af eksperimentelle undersøgelser på vilde dyr.

Ved kursets afslutning vil du have et godt kendskab til de lovningsmæssige og etiske problemstillinger i forbindelse med dyreforsøg, og du vil have opnået basale færdigheder til bedøvelse og smertebehandling, samt grundlæggende viden om operative indgreb.

Formål

Kursets formål er at give deltagerne en grundlæggende viden om lovgivningen angående dyreforsøg, samt indsigt i hvordan man passer og anvender dyr indenfor den biologiske og biomedicinske forskning.

Kurset er obligatorisk for enhver, der deltager i dyreforsøg. Kurset opfylder de lovmæssige kvalifikationskrav jf. Bekendtgørelse om Dyreforsøg (BEK nr 12 af 07/01/2016) og Europæisk lovgivning EUR-Lex - 32010L0063 - EN - EUR-Lex (europa.eu).

Undervisningsform

Kurset indeholder forelæsninger, etiske diskussioner, håndtering af forskellige dyr, praktiske øvelser med bedøvelse af fisk, padder, krybdyr og gnavere, samt en indledende øvelse i at skrive en ansøgning til dyreforsøgstilsynet.

Målgruppe

Kurset er relevant for enhver, der ønsker at deltage i dyreforsøg, inklusive bachelor-, speciale- og ph.d.-studerende.

Undervisere 

Professor Tobias Wang (kursusansvarlig) studerer en lang række fysiologiske problemstillinger hos mange forskellige dyregrupper og har udført dyreforsøg i cirka 25 år. Tobias Wang forsker blandt andet i effekterne af forskellige bedøvelsesmidler og smertestillende medicin på fisk, padder og krybdyr med et ønske om at kunne forbedre velfærden for disse dyr under fysiologiske undersøgelser.

Lektor Aage Olsen Alstrup is a specialist veterinarian at Nuclear Medicine and PET at Aarhus University Hospital and has worked with animal experiments, especially pigs, since 1999. Aage Kristian Olsen Alstrup has written a number of articles on ethical issues and experimental animal science.

Dyrepasser Heidi Meldgaard er ansvarlig for dyrestalden ved sektion for Zoofysiologi og har deltaget i en række undersøgelser af bedøvelsesmidler og smertestillende medicin på padder og krybdyr. Heidi Meldgaard har desuden mere end fem års erfaring som operationssygeplejerske.

Desuden inddrager vi ofte andre relevante undervisere og oplægsholdere.