Aarhus Universitets segl

Bananfluers genetik 

Gennem forsøg med bananfluer kan nedarvning forstås og formidles uden forhåndsviden om den molekylære baggrund for genetikken. På kurset vil vi arbejde med klassisk bananfluegenetik, og du vil blive præsenteret for en lang række konkrete forsøg, du kan bruge direkte i din undervisning. Du får også vejledning til og praktisk øvelse i, hvordan du bestiller fluer, fodrer, formerer og håndterer dem.

Kursusbeskrivelse

Da Mendel og Morgan fremsatte deres teorier om nedarvning, vidste de intet om gener, kromosomer eller celledeling. Nedarvning hos levende organismer med kønnet formering kan altså forstås uden at kende til de genetiske forudsætninger. Genetisk nedarvning kan let studeres og eftervises i bananfluer ved brug af variation i morfologiske egenskaber som følge af mutationer.

Dette kursus giver en indføring i bananfluernes økologi og fysiologi og praktiske anvisninger til, hvordan du håndterer dem. Med de klassiske forsøg kan du udføre og studere Mendelsk nedarvning, kønsbundne egenskaber, klassisk populationsgenetik (Hardy-Weinberg), og du kan studere kæmpekromosomer under lup og lave statistiske analyser ved hjælp af Chi2. Alt dette kan du bruge direkte i et undervisningsforløb.

Formål

Kursets formål er at give kursisterne forudsætninger for at foretage genetiske forsøg med bananfluer. Kurset giver viden og praktisk øvelse i håndtering af bananfluer til brug i biologiundervisningen, primært genetik. Kursusmaterialet indeholder inspiration til konkrete undervisningsforløb, der kan implementeres i biologiundervisningen.

Undervisningsform

Kurset består primært af laboratorieøvelser, suppleret af faglige seminarer og teoretiske øvelser.

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til undervisere på ungdomsuddannelserne: STX, HF og HTX.

Underviser

Jesper Givskov Sørensen (Professor, ph.d.), fra Genetik, Økologi og Evolution, Institut for Biologi, AU. Jesper  er ekspert i genetik, bananfluer og deres evolutionære tilpasning til miljø- og miljøændringer.