Aarhus Universitets segl

Foreløbigt program

Dag 1:

 • 8.30: Introduktion
 • 9.00: Anæstesi, analgetika, humane endepunkter og eutanasi
 • 10.15: Rundtur i dyrekælderen på Zoofysiologi
 • 11.00: Pasning af forsøgsdyr (fodring, berigelse, abiotiske faktorer m.m.)
 • 11.45: Frokost
 • 12.30: Lovgivning
 • 13.30: Anæstesi i fisk, padder og krybdyr
 • 14.30-17.00: Praktisk øvelse: Injektionsteknikker, anæstesi i gnavere med forskellige bedøvelsesmidler og introduktion til sutur-teknikker

Dag 2:

 • 08.15: Praktisk øvelse: Den sterile operation, sutureringsteknikker og bedøvelse af ektoterme hvirveldyr
 • 11.30: Frokost
 • 12.30: Etik, velfærd, de tre R’er og alternativer til dyreforsøg
 • 13.30: Hvordan ansøger man om tilladelse til at udføre dyreforsøg?
 • 14.00: Planlægning af et dyreforsøg: Teoretisk øvelse hvor kursisterne to-og-to udarbejder en ansøgning, der lever op til kravene fra Dyreforsøgstilsynet.
 • 17.00: Aflevering af ansøgninger

Dag 3:

 • 8.30: Drøftelse af ansøgninger afleveret den foregående dag
 • 9.30: Opdræt og indkøb af forsøgsdyr
 • 10.30: Sygdomme og sygdomsovervågning i pattedyr og andre dyr
 • 11.30: Frokost
 • 12.30: Evolution af hjernen og nocioceptorer, gruppediskussion om hvorvidt ektoterme dyr føler smerte
 • 14.30-15.30: Skriftlig eksamen uden hjælpemidler