Aarhus Universitets segl

Økoinformatik og biodiversitet

Forskningen ved Sektion for Økofysiologi og biodiversitet fokuserer på biodiversitets- og økosystemdynamikker. Vi arbejder på tværs af geografisk skala og evolutionær tid, og vi er involveret i projekter over hele verden fra arktiske til tropiske områder. Teknologiske fremskridt i opsamling og behandling af data gør det muligt at undersøge forskningsspørgsmål inden for landskabsområder og på global skala. Det meste af vores forskning beskæftiger sig med menneskelig påvirkning. Vi modellerer biologisk forandring i tid og udleder prognoser, som for eksempel bruges som information til politiske beslutningstagere.Sektionen startede som en botanisk forskningsgruppe, men i dag studerer vi organismer fra hele ’livets stamtræ’. Vi har en særlig forskningsinteresse i arter, som har en nøglefunktion i forhold til bevarelse af økosystemfunktioner, eksempelvis store pattedyr. Vi studerer fortsat planter blandt andet med fokus på taksonomi, fylogenetik og etnobotanik.   

Sektionens forskere er involverede i følgende forskningsområder:

Kontakt

Sektion for Økoinformatik og biodiversitet
Aarhus Universitet
Institut for Biologi
Ny Munkegade 114, bygning 1540
8000 Aarhus C

Mail: bio@au.dk
TLF.: 8715 0000