Aarhus Universitets segl

Mikrobiologi og miljø

Forståelsen for mikroorganismers betydning og anvendelsen indenfor miljø, klima og sundhed er vokset betragteligt. Med dette kursus vil en håndfuld forskere indenfor mikrobiel økologi formidle denne udvikling gennem oplæg, undervisningsrettede hands-on øvelser, kritiske diskussioner og guides til opfølgning.

Kursusbeskrivelse

Hver af de 5 kursusdage har et tema:

  1. Diversitet og (øko)fysiologi. Få mikroorganismer kan holdes i kultur, men nye metoder har banet vejen for at kortlægge mikroorganismers diversitet og fysiologiske tilpasninger i detaljer. 
  2. Mikrobiomer og biofilm. På godt og ondt interagerer mikroorganismer med hinanden og giver livsformende mikrobiomer til planter, dyr og mennesker. Biofilm bliver udnyttet i biologisk miljø- og procesteknologi, men er også et stort problem i mange tekniske og medicinske sammenhænge.
  3. Klima og mikroorganismer. Udover at være vigtige for frigivelse og optag af CO2, er mikroorganismer de primære kilder til de kraftige drivhusgasser metan og lattergas. Oppe i atmosfæren kan de også påvirker skydannelser og nedbør.
  4. Bioinformatik. Vores viden om mikroorganismer vokser hastigt i takt med stadig bedre og billigere DNA-sekventering og bedre IT-værktøjer til analyse af enkelt- og metagenomer.
  5. Mikroorganismernes hvem, hvad, hvor. Udviklingen i sensorer og integration med mikroskopi og molekylærbiologi giver et stadig mere detaljeret indblik i mikrobielle samfunds struktur og funktion. Hvem gør hvad hvor og hvornår og hvad er grænserne for liv på vores og andre planeter?

Formål

Kursets formål er at give kursisterne forudsætninger for at arbejde med forskellige temaer indenfor mikrobiologi. Kurset giver viden og praktisk øvelse i mikrobiologi til brug i biologiundervisningen. Kursusmaterialet indeholder inspiration til konkrete undervisningsforløb, der kan implementeres i biologiundervisningen.

Undervisningsform

Kurset består af oplæg, suppleret af undervisningsrettede hands-on forsøg, teoretiske øvelser, kritiske diskussioner og guides til opfølgning.

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til undervisere på ungdomsuddannelserne: STX, HF og HTX.

Underviser