Aarhus Universitets segl

Zoofysiologi

Zoofysiologi er studiet af dyrs biologiske funktioner. Vi arbejder på at forstå de fysiologiske tilpasninger, som gør det muligt, at der kan leve dyr i alle miljøer på Jorden, og vi undersøger, hvilke generelle principper for livsfunktionerne, der kan afsløres gennem disse tilpasninger.

Forskningsspørgsmål som disse adresseres gennem studier af forskellige dyr på alle niveauer i den biologiske organisering. Afsættet for dette arbejde er en filosofi om, at tilpasningernes mekanismer kommer fysisk til udtryk på cellulært, molekylært og organisme-niveau, mens de funktionelle konsekvenser af tilpasningerne må forstås gennem studier af intakte organismer i deres naturlige miljøer. Vi kombinerer således laboratorie-eksperimenter på molekylært, cellulært, organ- og organismeniveau med anvendelsen af dataloggers til monitering af fysiologiske funktioner i fritlevende dyr i naturlige miljøer.  

Vores arbejde er nysgerrighedsdrevet grundforskning. Samtidig er vi også opsatte på at anvende forståelsen af grundlæggende principper på samfundsmæssige problemer som for eksempel fysiologiske indvirkninger af støj og kemisk forurening i naturen, konsekvenser af global opvarmning, effektivitet i fiskeopdræt og insektproduktion samt smertelindring i veterinærmedicin. Vi har desuden et omfattende samarbejde med forskere inden for medicinsk fysiologi omkring udvikling af dyremodeller til brug i klinisk forskning.

Eksempler på aktuelle forskningstemaer:

  • Proteinudnyttelse i akvakulturer
  • Sensorisk økologi hos dyr i naturen
  • Respiratorisk fysiologi og respiration i mitokondrier
  • Temperatur-fysiologi hos insekter
  • Respiratoriske pigmenter og regulering af iltlevering
  • Fordøjelsesfysiologi og fænotypisk fleksibilitet af indre organer

Sektionens forskere er involverede i følgende forskningsområder:

Kontakt

Sektion for Zoofysiologi
Aarhus Universitet
Institut for Biologi
C.F. Møllers Alle´3, bygning 1131
8000 Aarhus C

Mail: bio@au.dk
TLF.: 8715 0000