Aarhus Universitets segl

Genetik, økologi og evolution

I sektionen Genetik, økologi og evolution forsker vi i forståelsen af livets udvikling og levende organismers tilpasning til det omgivende miljø – også kaldet evolutionær biologi. For eksempel undersøger vi organismers tilpasning til temperaturændringer, udvikling af arters parringssystemer samt vært-parasit-interaktioner. Vores forskning bidrager til en forståelse af, hvordan genetiske og plastiske mekanismer i samspil med populationshistoriske parametre muliggør eller forhindrer tilpasning til naturlige og menneskabte miljøforandringer. Den er ligeledes med til at skabe viden om evolutionære interaktioner imellem dyr, planter og patogener. Vi benytter og udvikler metoder inden for eksperimentel evolution, populationsgenetik og genomics, netværksanalyse og felteksperimenter.

Sektionens forskere er involverede i følgende forskningsområder:

Kontakt

Sektion for Genetik, økologi og evolution
Aarhus Universitet
Institut for Biologi
Ny Munkegade 114, bygning 1540
8000 Aarhus C

Mail: bio@au.dk
TLF.: 8715 0000