Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskningsområder 

Fisk i akvarium
Foto: Colourbox.dk
Landskab Rooisand Namibia, tilføjet ’Tree of Life’ med DNA symbol
Foto: Trine Bilde

Genetik, Ecologi og Evolution

Forskningen på Genetik, økologi og evolution omhandler de evolutionære processer, der ligger til grund for alt liv, fra arternes opståen til hvordan de er tilpassede til deres omgivelser. Vi udforsker de mekanismer, der forklarer samspillet mellem levende organismer og miljøet, og undersøger hvordan dyr og planter tilpasser sig miljø- og klimaforandringer. Den evolutionære forskning har betydning for vores forståelse af arternes udbredelse og bevarelse. 

Læs mere om forskningen i Genetik, økologi og evolution

foto af grøn, mikroskop, scanning
Foto: Colourbox.dk

Mikrobiologi

Sektion for Mikrobiologi rummer et tværfagligt forskningsmiljø, hvor vi arbejder med forskning indenfor mikroorganismers fysiologi, evolution og økologi. Vores forskning dækker alle biologiske niveauer lige fra den enkelte celle til økosystemer og globale stofkredsløb. Vi ønsker at forstå mikroorganismers rolle og samspil med andre organismer i naturen, hvordan vi bruger dem i tekniske løsninger, og hvordan de påvirker vores helbred.
Sektion for Mikrobiologi huser Aarhus University Centre for Water Technology.

Læs mere om forskningen i Mikrobiologi

Feldarbejde i Amazonas, Rio Jurua, Brasilien
Foto: Dennis Pedersen

Økoinformatik og biodiversitet

Ved sektion for Økoinfomatik og Biodiversitet søger vi svar på hvordan og hvorfor, den biologiske mangfoldighed i verdenen ser ud, som den gør. Vi inddrager både dyre- og planter i vores forskning og kobler viden fra feltture, satellitdata og drone-billeder sammen. Vi er optaget af hvordan menneskeskabte forandringer i naturen påvirker sammensætning af planter og dyr og deres evne til at overleve i fremtiden. Vi råder over store samlinger af planter, i sær fra troperne, som vi bruger i et samarbejde med landene omkring Thailand og Ecuador.

Læs mere om forskningen i Økoinformatik og Biodiversitet

Grøn slange på en gren
Foto: colourbox.dk

Zoofysiologi

Zoofysiologien er studiet af hvordan dyr fungerer og hvordan forskellige dyr har tilpasset sig forskellige levevilkår gennem naturlig selektion. Vores kerneområder inkluderer sansefysiologi, stofskifte, respirations-og kredsløbsfysiologi, temperaturregulering og fordøjelsefysiologi. Vi lægger vægt på integrative problemstillinger hvor samspillet mellem mange fysiologiske og biokemiske processer studeres samtidigt, og vi værdsætter at studere fysiologiske funktioner på mange organisatoriske niveauer ud fra en filosofi om at de tilgrundliggende mekanismer skal søges på molekylært og cellulært niveau, mens de funktionelle konsekvenser skal afdækkes ved at studere hele dyr, gerne under naturloige omgivelser.

Læs mere om forskningen i Zoofysiologi