Aarhus Universitets segl

Akvatisk biologi

Forskningen ved Sektion for Akvatisk biologi har fokus på biologiske strukturer og processer i akvatiske økosystemer. Vi beskæftiger os med ferskvands- og marine økosystemer i tempererede, arktiske og tropiske områder, og vi arbejder med videnskabelige problemstillinger indenfor såvel grundforskning som anvendt forskning. I forskningen studerer vi fysiske og kemiske strukturer, biodiversitet, økofysiologi hos akvatiske planter, bakterie- og planktonpopulationer, faunaøkologi, biogeokemiske processer samt forurening af vandområder og havbrug. Vi undersøger også interaktioner mellem flere af disse faktorer og forvaltningen af akvatiske ressourcer.   

Sektionens forskere er involverede i følgende forskningsområder:

Sektionsleder

Kontakt

Sektion for Akvatisk biologi
Aarhus Universitet
Institut for Biologi
Ole Worms Allé 1, bygning 1135
8000 Aarhus C

Mail: bio@au.dk
TLF.: 8715 0000