Aarhus Universitets segl

Planters tilpasning til klimaændringer

Er fluktuerende og ekstreme klimabetingelser vigtigere end stabile forandringer for fotosyntesens tilpasninger til klimaforandringer?

Fotosyntese er en af de vigtigste processer for livet på jorden: den sikrer primærproduktion i starten af fødekæden og er afgørende for kulstofabsorptionen fra atmosfæren. Temperatur har stor indflydelse på fotosyntesens effektivitet, og i forbindelse med planters tilpasninger til globale forandringer er effekter af opvarmning et centralt omdrejningspunkt for fotosynteseforskning. Der er dog stigende evidens for, at varmere betingelser i sig selv ikke er nær så afgørende for planters respons på klimaændringer som ekstreme og fluktuerende temperaturer i omgivelserne. Vi forsker derfor i planters fysiologiske tilpasninger til temperaturudsving med fokus på fotosyntese. Målet er at udvikle den nødvendige viden til at kunne forudsige planters fremtidige udbredelse, diversitet og produktivitet, i naturen såvel som hos afgrøder.

Kontakt

Andre projekter i Fysiologi