Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Miljøteknologi

Vores forståelse af verden omkring os afhænger af de værktøjer vi har til rådighed. De første mikroskoper ændrede vores opfattelse af verden og førte til opdagelsen af mikroorganismer. Den nuværende teknologiske udvikling hjælper os med bedre at forstå kompleksiteten i levende systemer. På grund af den store biologiske kompleksitet har vi brug for en række værktøjer og metoder.

På Institut for Biologi udvikler vi de nødvendige værktøjer og metoder og anvender dem på forskellige økosystemer. Vores værktøjskasse gør det for eksempel muligt at undersøge enkelte celler ved hjælp af avanceret mikroskopi og variation i biodiversitet på tværs af store områder ved hjælp af drone- eller satellitbaseret remote sensing. Dette giver os mulighed for at undersøge den biologiske kompleksitet fra lille til stor skala, og det gør os i stand til at analysere biologiske systemer i både tid og rum. Disse og lignende undersøgelser medvirker til udviklingen af teknologi, der bidrager til løsningen af globale menneskeskabte udfordringer som for eksempel forurening og klimaforandring. Vores forskning bidrager med avancerede værktøjer, metoder og modeller til bedre at forstå verden omkring os og sigter aktivt mod at finde bæredygtige løsninger.

Forskningsgrupper indenfor Miljøteknologi

Kontakt en forsker indenfor Miljøteknologi

Forskningsområder:

 • Naturbaseret spildevandsrensning
 • Vådområde
 • Emission af drivhusgasser
 • Tagrør

Forskningsområder:

 • Sensorer
 • Kemisk billeddannelse
 • Biotiske/abiotiske interaktioner
 • Fluorescens

Forskningsområder:

 • Elektromikrobiologi
 • Sensorteknologi
 • Forureningskortlægning

Forskningsområder:

 • Mikrobiel økologi
 • Sensorer, biosensorer, mikrosensorer
 • Vandteknologi
 • Biologisk oceanografi

Forskningsområder:

 • Biofilm
 • Bakteriers vedhæftning
 • Antibiotikaresistens
 • Antifouling

Forskningsområder:

 • Terrestrisk økologi
 • Klimaforandringer
 • Fjernmåling
 • Bevarelse af biodiversitet 

Forskningsområder:

 • Biodiversitets-dynamikker
 • Naturbeskyttelse og -genopretning
 • Vegetationsøkologi
 • Klimaforandringer
 • Dynamisk modellering
 • Droner

Forskningsområder:

 • Arktisk systemforståelse
 • Marin økologi
 • Oceanografi
 • Havis og gletsjere