Aarhus Universitets segl

Biodiversitetsdynamik i en verden under forandring

BIOCHANGE blev etableret i 2017 af Professor Jens-Christian Svenning på baggrund af en stor personlig bevilling fra VILLUM FONDEN. BIOCHANGE er en del af Institut for Biologi i tæt tilknytning til Sektion for Økoinformatik og Biodiversitet og er foreløbig finansieret frem til 2023. Det overordnede formål med BIOCHANGE er at give en dybere forståelse for de store ændringer, der sker i Jordens biodiversitet i respons på klimaændringer mm. og bidrage til at løse den globale biodiversitetskrise samt at fungere som en platform for træning af næste-generations biodiversitetsforskere.

BIOCHANGE er centreret omkring fire forskningstemaer: 1) grundlæggende biodiversitetsdynamikker, 2) globale udfordringer, 3) økoinformatik og nye teknologier, og 4) interdisciplinær innovation. Fællesnævneren er biodiversitetsforskning.   

BIOCHANGE spænder meget bredt i sin forskningsprofil både tematisk, geografisk og tidsmæssigt. I centeret arbejdes der med forskningsprojekter omhandlende både dyr, planter, økosystemer samt samspillet mellem mennesket og naturen. BIOCHANGE har fokus på den indvirkning klimaændringer og andre globale ændringer har på biodiversiteten. Vi arbejder med biodiversitetsdynamikker ikke blot i nutiden, men vi bruger også fortidens hændelser til bedre at forstå de biodiversitetsmønstre og dynamikker, vi observerer i dag, og laver fremskrivninger på mulige udviklinger i fremtiden. Samtidig har BIOCHANGE også stort fokus på, hvordan vi kan imødegå biodiversitetskrisen, bl.a. via genopretning af vild natur (rewilding). Derudover arbejder vi med, hvordan mennesker både forårsager og påvirkes af store miljøændringer. Til meget af forskningen anvendes en Big Data-tilgang med brug af store datamængder fra bl.a. satellitter, droner, store databaser eller matematiske modeller, suppleret med teoretisk arbejde og felt- og laboratoriestudier. Forskningsprojekterne dækker ikke kun danske forhold, men spreder sig bredt rent geografisk og vi arbejder ofte med globale projekter eller projekter med fokus i andre lande end Danmark. Vi har bl.a. projekter med feltarbejde i både Danmark, andre europæiske lande, Grønland, Argentina, Sydafrika, Kenya, Kina og – på vej – USA.   

Det er visionen, at BIOCHANGE efter de første 6 år har bidraget til vigtig ny indsigt i fremtidsperspektiverne for Jordens biodiversitet, direkte løsninger på biodiversitetskrisen samt en dybere forståelse af samspillet mellem mennesker, biodiversitet og de store globale miljøændringer.