Aarhus Universitets segl

Mikrobiologi

Sektion for Mikrobiologi danner rammen for et interdisciplinært forskningsmiljø, hvor mikroorganismers fysiologi, evolution og økologi studeres. Vores forskning dækker et bredt spektrum af den biologiske skala fra individuelle celler til økosystemer og globale stofkredsløb. Målet med forskningen er at forstå mikroorganismers rolle i naturen, herunder deres interaktion med andre organismer og med miljøet, hvordan vi kan bruge dem til bæredygtige og tekniske løsninger, og hvordan de påvirker planters, dyrs og menneskers sundhed.

Forskningscentret Center for Electromicrobiology er placeret ved Sektion for Mikrobiologi. 

Sektionens forskere er involverede i følgende forskningsområder:

Kontakt

Sektion for Mikrobiologi
Aarhus Universitet
Institut for Biologi
Ny Munkegade 114, bygning 1540
8000 Aarhus C

Mail: bio@au.dk
TLF.: 8715 0000