Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Naturbeskyttelse og –genopretning

Verden står i en biodiversitetskrise, hvor bestande af dyr og planter skrumper i antal, og levesteder tabes med en uset hastighed.  I den sidste ende fører dette til udryddelse af mange arter – også i Danmark. Dertil kommer, at et stigende ressourceforbrug, klimaændringer og en øget tilstrømning af invasive arter forstærker den negative udvikling i fremtiden. Der er derfor behov for en ambitiøs indsats for naturbeskyttelse og –genopretning. Dette kræver en forståelse af grundlæggende biologiske sammenhænge og af de årsager, som ligger til grund for disse udfordringer.

På Institut for Biologi arbejder vi med spørgsmål som: Hvordan skabes en bedre balance mellem civilisationens behov og naturens modstandsdygtighed? Hvordan integreres naturbeskyttelse og –genopretning i landskabsforvaltning og i samfundsudviklingen generelt? Forskningen fokuserer på betydningen af tab af biodiversitet på genetisk, arts- og økosystemniveau. Desuden udvikler vi egnede forvaltningstiltag og anvender drone- og satellitunderstøttede overvågningsmetoder til genopretning af bestande og af hele økosystemer.

Forskningsgrupper indenfor Naturbeskyttelse og -genopretning

Kontakt en forsker indenfor Naturbeskyttelse og -genopretning

Forskningsområder:

 • Makroøkologi
 • Biogeografi
 • Klimaforandringer
 • Paleoøkologi
 • Biodiversitetsdynamik

Forskningsområder:

 • Tropiske planteressourcer
 • Vegetationsøkologi
 • Systematisk botanik

Forskningsområder:

 • Fotosyntese
 • Primærproduktion
 • Vådområder
 • Arktis

Forskningsområder:

 • Tropisk Flora
 • Taxonomi
 • Tropiske Plantesamfund
 • Palmer

Forskningsområder:

 • Makroøkologi
 • Klimaændringer
 • Rewilding
 • Fjernmåling

Forskningsområder:

 • Marinøkologi
 • Makrozoobenthos
 • Parasitisme
 • Invasive arter

Forskningsområder:

 • Populationsgenetik
 • Konservationsgenetik
 • Tilpasning
 • Artsdannelsesmekanismer

Forskningsområder:

 • Terrestrisk økologi
 • Klimaforandringer
 • Fjernmåling
 • Bevarelse af biodiversitet 

Forskningsområder:

 • Vandløbs økosystem-funktion
 • Makrofytters økologi
 • Klimaændringer
 • Naturbaseret vandbehandling