Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Molekylær cellebiologi

Bakterier på planterod
Foto: Rikke Meyer

Forståelse af, hvordan celler arbejder og reagerer på deres omgivelser, er et fundamentalt aspekt af biologi. På Institut for Biologi forsker vi i cellernes biologi ved hjælp af molekylære metoder og teknikker, som anvendes i genetik, fysiologi og biokemi. Forskningen omfatter studier af både encellede og flercellede organismer. For eksempel undersøger vi, hvordan mikroorganismer driver globale kredsløb af kulstof og kvælstof, og hvordan de interagerer med dyr og planter. Vi studerer også dyrs cellulære tilpasninger til miljøet og deres adfærd på et molekylært niveau.

Spændvidden af vores forskning er stor. Således forsker vi i de cellulære og molekylære mekanismer, som regulerer energistofskiftet, mitokondriernes respiration og funktionen af blodkredsløbet hos hvirveldyr, med særligt fokus på arter, som tåler lave iltkoncentrationer. Vi studerer også mekanismen og strukturen, der gør det muligt for såkaldte ”kabelbakterier” at transportere elektroner over flere centimeters afstand i havbunden, og hvordan tilstedeværelsen af disse bakterier reducerer frigivelsen af drivhusgas (metan) fra rismarker. Vores forskning på det molekylære celleniveau har både stor betydning indenfor både biomedicin og økologi.

Forskningscentre indenfor Molekylær cellebiologi

Forskningsgrupper indenfor Molekylær cellebiologi

Kontakt en forsker indenfor Molekylær cellebiologi

Forskningsområder:

 • Elektromikrobiologi
 • Symbiose
 • Økofysiologi
 • Genomevolution

Forskningsområder:

 • Ilttransport
 • Globinproteiner
 • Mitokondrier
 • Hypoxi

Forskningsområder:

 • Økotoxikologi
 • Hormonforstyrrelse
 • Kvantitativ adfærd

Forskningsområder:

 • Temperaturfysiologi
 • Elektrofysiologi
 • Insekter
 • Metabolisme

Forskningsområder:

 • Biofilm
 • Bakteriers vedhæftning
 • Antibiotikaresistens
 • Antifouling

Forskningsområder:

 • Atmosfærisk mikrobiologi
 • Bakterie-induceret isdannelse
 • Luftbåren spredning af patogener
 • Biogeografi
 • Arktisk mikrobiologi

Forskningsområder:

 • Komparativ fysiologi
 • Kardiorespiratorisk funktion
 • Metabolisme