Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Mikrobielle processer og diversitet

Sejltur i farvandet mellem øen Disko og halvøen Nuussuaq i Vestgrønland
Foto: Kasper Urup Kjeldsen
Mikrobielle processer med bakterier
Foto: Kasper Urup Kjeldsen

Vores planet er beboet af et enormt antal mikroorganismer. Deres aktivitet er essentiel for det globale stofkredsløb og for sundhed og funktion af økosystemer og organismer – fra planter til mennesker. Dertil kommer, at vi udnytter mikrobielle processer og produkter i en lang række industrielle processer så som spildevandsrensning, produktion af energi, fødevareproduktion og bioteknologi.

På Institut for Biologi undersøger vi de mekanistiske detaljer bag mikrobielle processer i naturlige og i menneskeskabte systemer, og vi studerer de mikroorganismer, der driver dem. Denne viden er fundamental for at forstå, hvordan stofkredsløbet påvirkes af ydre påvirkninger som for eksempel klimatiske forandringer, eller hvordan vi kan påvirke mikrobielle processer til at fungere til vores fordel i forbindelse med, eksempelvis, kvælstoffjernelse under spildevandsrensning eller til begrænsning af produktion af svovlbrinte i kloaker og i oliefelter.

Vores forskning spænder over alle niveauer af biologisk organisation fra cellulære processer, via mikrobielle samfund og hele økosystemer, til det globale stofkredsløb.

Forskningscentre indenfor Mikrobielle processer og diversitet

Forskningsgrupper indenfor Mikrobielle processer og diversitet

Kontakt en forsker indenfor Mikrobielle processer og diversitet

Forskningsområder:

 • Elektromikrobiologi
 • Symbiose
 • Økofysiologi
 • Genomevolution

Forskningsområder:

 • Den dybe biosfære
 • Organisk biogeokemi
 • Mikrobiel aktivitet
 • Diagenetiske indikatorer

Forskningsområder:

 • Marin biogeokemi
 • Stofomsætning i havbunden
 • Svovlkredsløb
 • Metankredsløb

Forskningsområder:

 • Fotosyntese
 • Primærproduktion
 • Vådområder
 • Arktis

Hans Brix

Institutleder, Professor

Forskningsområder:

 • Naturbaseret spildevandsrensning
 • Vådområde
 • Emission af drivhusgasser
 • Tagrør

Forskningsområder:

 • Biogeokemi
 • Mikrobiel økologi

Forskningsområder:

 • Mikrobiel genomik
 • Bioinformatik
 • Sediment mikrobiologi
 • Mikrobiel økologi

Forskningsområder:

 • Geomikrobiologi
 • Bioinformatik
 • Molekylær mikrobiel økologi

Forskningsområder:

 • Sensorer
 • Kemisk billeddannelse
 • Biotiske/abiotiske interaktioner
 • Fluorescens

Forskningsområder:

 • Elektromikrobiologi
 • Kabelbakterier
 • Struktur
 • Funktion

Forskningsområder:

 • Elektromikrobiologi
 • Sensorteknologi
 • Forureningskortlægning

Forskningsområder:

 • Mikrobiel økologi
 • Sensorer, biosensorer, mikrosensorer
 • Vandteknologi
 • Biologisk oceanografi

Forskningsområder:

 • Biokemi
 • Grundstoffers kredsløb: Svovl, kvælstof, kulstof
 • Akvatisk mikrobiel økologi
 • Modellering

Forskningsområder:

 • Biofilm
 • Bakteriers vedhæftning
 • Antibiotikaresistens
 • Antifouling

Forskningsområder:

 • Arktisk systemforståelse
 • Marin økologi
 • Oceanografi
 • Havis og gletsjere

Forskningsområder:

 • Vandløbs økosystem-funktion
 • Makrofytters økologi
 • Klimaændringer
 • Naturbaseret vandbehandling

Forskningsområder:

 • Atmosfærisk mikrobiologi
 • Bakterie-induceret isdannelse
 • Luftbåren spredning af patogener
 • Biogeografi
 • Arktisk mikrobiologi

Forskningsområder:

 • Adfærdsevolution
 • Komparativ genetik
 • Evolutionsbiologi
 • Populationsgenetik