Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Biodiversitet

Studiet af biodiversitet omfatter alle levende organismer og deres rumlige og tidslige fordeling. Biodiversiteten er udfordret globalt af menneskelige aktiviteter, som truer arterne og accelererer deres uddøen, hvilket kan have negativ indvirkning på den tætte kobling mellem natur og menneskers aktivitet (kultur). Ud over klassiske metoder til at studere biodiversitet, bruges i dag avanceret DNA-teknologi i kombination med bioinformatiske analysemetoder.

På Institut for Biologi arbejder vi på at øge vores forståelse af biodiversitet, fra små genetiske variationer, over variationer mellem arter til variationer på økosystemniveau. Instituttet bidrager til den løbende opdagelse af nye livsformer fra mikroorganismer i havbunden til nye plantearter i tropiske regnskove. Vores forskning adresserer spørgsmål om biodiversitet med et evolutionært udgangspunkt for at forstå, hvordan de organismer, vi kender i dag, er blevet til. For eksempel: Hvordan opstod biodiversiteten? Hvad er de nødvendige betingelser for at opretholde den? Vi arbejder desuden med at beskrive biodiversitetens rolle i truede økosystemer og på at udvikle modeller, som kan forudsige de fremtidige forandringer i biodiversiteten og økosystemerne. 

Kontakt en forsker indenfor Biodiversitet

Forskningsområder:

 • Makroøkologi
 • Biogeografi
 • Klimaforandringer
 • Paleoøkologi
 • Biodiversitetsdynamik

Forskningsområder:

 • Tropiske planteressourcer
 • Vegetationsøkologi
 • Systematisk botanik

Forskningsområder:

 • Tropisk Flora
 • Taxonomi
 • Tropiske Plantesamfund
 • Palmer

Forskningsområder:

 • Makroøkologi
 • Klimaændringer
 • Rewilding
 • Fjernmåling

Forskningsområder:

 • Temperaturtilpasning
 • Fænotypisk plasticitet
 • Stress response
 • Heat shock protein

Forskningsområder:

 • Marinøkologi
 • Parasitisme
 • Diversitet
 • Klimæændringer

Forskningsområder:

 • Marinøkologi
 • Makrozoobenthos
 • Parasitisme
 • Invasive arter

Forskningsområder:

 • Zoologi
 • Biogeografi
 • Dyrenes evolution
 • Bioimaging

Forskningsområder:

 • Miljø DNA
 • Økologi
 • Evolution
 • Entomologi

Forskningsområder:

 • Terrestrisk økologi
 • Klimaforandringer
 • Fjernmåling
 • Bevarelse af biodiversitet 

Forskningsområder:

 • Vandløbs økosystem-funktion
 • Makrofytters økologi
 • Klimaændringer
 • Naturbaseret vandbehandling

Forskningsområder:

 • Vært-parasit-interaktioner
 • Evolutionær genetik
 • Planternes tilpasning
 • Molekylær økologi

Forskningsområder:

 • Adfærdsevolution
 • Komparativ genetik
 • Evolutionsbiologi
 • Populationsgenetik

Forskningsområder:

 • Plantefylogeni
 • Biogeografi
 • Makroøkologi
 • Tropisk regnskov